คุณยุภา นิยมรัตน์

เป็นคนกลัวการผ่าตัดเราเชื่อใจอาจารย์เพราะอาจารย์โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตผ่าตัดคนไข้เยอะมากและผลออกมาก็เป็นที่น่าพอใจเป็นอย่างมาก

ติดตามข่าวสาร

จากโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต

กรุณากรอกอีเมลคุณเพื่อรับข่าวสารจากโรงพยาบาล