Pertussis

ไอกรน (Pertussis)

เป็นโรคติดต่อในระบบทางเดินหายใจที่มีสาเหตุมาจากเชื้อแบคทีเรีย ซึ่งในช่วงแรกจะมีอาการคล้ายเป็นหวัด เช่น ไอ มีไข้ น้ำมูกไหล

สวัสดี!

ติดต่อกับเราได้อย่างง่ายดายกว่าที่เคย

ติดตามข่าวสาร

จากโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต

กรุณากรอกอีเมลคุณเพื่อรับข่าวสารจากโรงพยาบาล