โรคถุงลมโป่งพอง

โรคถุงลมโป่งพอง

โรคถุงลมโป่งพอง หรือเรียกอีกอย่างว่า โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง สาเหตุหลัก ๆ มักเกิดจากการสูบบุหรี่ แต่ยังมีปัจจัยอื่น ๆ ใกล้ตัวเราที่ถูกมองข้ามไป

สวัสดี!

ติดต่อกับเราได้อย่างง่ายดายกว่าที่เคย

ติดตามข่าวสาร

จากโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต

กรุณากรอกอีเมลคุณเพื่อรับข่าวสารจากโรงพยาบาล