ผลลัพธ์การรักษาผู้ป่วยโรคหัวใจตีบชนิดเฉียบพลันแบบอุดตันทั้งหมด

ผลลัพธ์การรักษาผู้ป่วยโรคหัวใจตีบชนิดเฉียบพลันแบบอุดตันทั้งหมด (ST-segment elevation myocardial infarction, STEMI)

โรคหลอดเลือดหัวใจตีบตัน สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากมีไขมันและหินปูนไปพอกอยู่ภายในหลอดเลือดแดง จนเกิดการอุดตันหรือเส้นเลือดเกิดการปริแตกขึ้น ทำให้เลือดไม่สามารถไปเลี้ยงหัวใจได้ เมื่อมีภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดแบบเฉียบพลัน จะแสดงอาการเจ็บแน่นช่วงกึ่งกลางหน้าอก อาจมีอาการใจสั่น เหงื่อออก หายใจไม่สะดวกร่วมด้วย อัตราการเสียชีวิตของโรคนี้ค่อนข้างสูง หากได้รับการตรวจรักษาล่าช้า

โรคหลอดเลือดหัวใจตีบตัน

ศูนย์หัวใจโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต ได้พัฒนาแนวปฏิบัติการดูแลผู้ป่วยจากมาตรฐานระดับสากล สำหรับผู้มีอาการเจ็บหน้าอกจากภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ทันเวลา ตั้งแต่พบบุคลากรทางการแพทย์จนได้รับการเปิดหลอดเลือดหัวใจ ภายในระยะเวลา 90 นาที และสามารถเปิดหลอดเลือดหัวใจในผู้ป่วยโรคหัวใจตีบชนิดเฉียบพลันแบบอุดตันทั้งหมด (ST-segment elevation myocardial infarction, STEMI) ได้ภายใน 24 ชั่วโมง นับตั้งแต่มีอาการ

ST-segment elevation myocardial infarction

ในปี พ.ศ.2561 ผู้ป่วยโรคหัวใจตีบชนิดเฉียบพลันแบบอุดตันทั้งหมด (ST-segment elevation myocardial infarction) โดยเฉลี่ยร้อยละ 89 ได้รับการเปิดหลอดเลือดหัวใจ ภายในระยะเวลา 90 นาที นับตั้งแต่ผู้ป่วยพบบุคลากรทางการแพทย์ ซึ่งมากกว่าปี พ.ศ.2560 ถึงร้อยละ 14 โดยสูงกว่าค่ามัธยฐานของโรงพยาบาล 50 อันดับแรกในสหรัฐอเมริกาถึงร้อยละ 3.9 และจะเป็นโอกาสในการพัฒนาให้สามารถทำได้เทียบเท่ากับค่ามัธยฐานของโรงพยาบาล 10 อันดับแรกในสหรัฐอเมริกา ซึ่งมีค่าเฉลี่ยที่ร้อยละ 92.4

โรคหลอดเลือดหัวใจตีบตัน

ในปี พ.ศ.2561 ผู้ป่วยโรคหัวใจตีบชนิดเฉียบพลันแบบอุดตันทั้งหมด (ST-segment elevation myocardial infarction) ได้รับการเปิดหลอดเลือดหัวใจได้ภายใน 24 ชั่วโมง นับตั้งแต่มีอาการ ซึ่งมากกว่าปี พ.ศ.2560 ถึงร้อยละ 12 ซึ่งสูงกว่าค่ามัธยฐานของโรงพยาบาล 50 อันดับแรกในสหรัฐอเมริกาถึงร้อยละ 14.9 และสูงกว่าค่ามัธยฐานของโรงพยาบาล 10 อันดับแรกในสหรัฐอเมริกาถึงร้อยละ 7.6

สวัสดี!

ติดต่อกับเราได้อย่างง่ายดายกว่าที่เคย

ติดตามข่าวสาร

จากโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต

กรุณากรอกอีเมลคุณเพื่อรับข่าวสารจากโรงพยาบาล