Sale!

ชุดตรวจสุขภาพครบเครื่อง (หญิง)

44,573 ฿ 23,900 ฿

ชุดตรวจสุขภาพอย่างครบครันทั้งร่างกาย สำหรับผู้มีอายุ 35 ปีขึ้นไป

หมวดหมู่:
ซื้อชุดตรวจสุขภาพ

ชุดตรวจประกอบไปด้วย

 • ตรวจร่างกายและให้คำแนะนำด้านสุขภาพโดยแพทย์เวชศาสตร์ชะลอวัย
 • ตรวจวัดสัญญาณชีพ: วัดชีพจร, อัตราการหายใจ, อุณหภูมิร่างกาย และความดันโลหิต
 • ตรวจวิเคราะห์ปริมาณมวลกาย
 • ตรวจวิเคราะห์องค์ประกอบของร่างกาย
 • ตรวจความสมบูรณ์ของเลือด
 • ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด
 • ตรวจระดับน้ำตาลสะสมในร่างกาย
 • ตรวจการทำงานของตับ
  Total  Protein
  • Albumin
  • Globulin
  • Total Bilirubin
  • Direct Bilirubin
  • AST
  • ALT
  • Alkaline Phosphatase
 • ตรวจเอนไซม์ตับ
 • ตรวจการทำงานของไต
  • BUN
  • Creatinine
 • ตรวจการทำงานของต่อมไทรอยด์
  • Thyroid Stimulating Hormone (TSH)
  • Free T3
  • Free T4
 • ตรวจระดับกรดยูริคในเลือด (เก๊าท์)
 • ตรวจไขมันในเลือด
  • Cholesterol
  • Triglyceride
  • HDL
  • LDL
 • ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งตับ
 • ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งทางเดินอาหาร
 • ตรวจปัสสาวะ
 • ตรวจอุจจาระ
 • ตรวจเม็ดเลือดแดงในอุจจาระ
 • ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบบี
 • ตรวจหาภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบบี
 • ตรวจหาการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซี
 • ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ
 • ตรวจคัดกรองภาวะหลอดเลือดแดงแข็ง
 • ตรวจเอกซเรย์ปอดและหัวใจ
 • ตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้องทั้งหมด
 • ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยเครื่องดิจิตอล แมมโมแกรม และอัลตร้าซาวด์เต้านมสำหรับผู้หญิง
 • ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกและเชื้อไวรัส HPV สำหรับผู้หญิง
 • ตรวจสมรรถภาพปอด
 • ตรวจสมรรถภาพการได้ยินของหู
 • ตรวจตาอย่างละเอียดและให้คำแนะนำโดยจักษุแพทย์
  • วัดระดับการมองเห็น
  • วัดสายตาสั้น ยาว เอียง
  • วัดความดันลูกตา
  • ตรวจลูกตาส่วนหน้าและท่อน้ำตา
  • ตรวจจอประสาทตา
  • สปาดวงตาด้วยการประคบอุ่น

การเตรียมตัวก่อนรับบริการ

 • กรุณางดน้ำและอาหารอย่างน้อย 8 -10 ชั่วโมง ก่อนรับการตรวจสุขภาพ
 • โทรทำนัดตรวจสุขภาพได้ที่ ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ ชั้น 4 โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต โทร.076 254 425 ต่อ 8402 ระหว่างวันที่ 22 พฤษภาคม ถึง 31 สิงหาคม 2562 เท่านั้น

เงื่อนไขการใช้บริการ

 • ชุดตรวจสุขภาพนี้ จำหน่ายเนื่องในโอกาสครบรอบ 24 ปี โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต ระหว่างวันที่ 22 พฤษภาคม ถึง 20 มิถุนายน 2562
 • ชุดตรวจสุขภาพนี้ สามารถมอบให้ผู้อื่นใช้ได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด
 • ชุดตรวจสุขภาพนี้ ไม่สามารถเปลี่ยน หรือคืนเงินได้
 • หากท่านไม่มาใช้บริการตามกำหนด สิทธิการตรวจสุขภาพจะถูกยกเลิกอัตโนมัติและไม่สามารถคืนเงินได้
 • โปรดแสดงคูปองฉบับจริงแก่เจ้าหน้าที่เมื่อเข้ารับบริการ
 • โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต ขอสงวนสิทธิ์ในการออกคูปองใหม่กรณีสูญหาย
 • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร. 076 254 425 อีเมล: info@phukethospital.com

ติดตามข่าวสาร

จากโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต

กรุณากรอกอีเมลคุณเพื่อรับข่าวสารจากโรงพยาบาล