ชุดตรวจสุขภาพซุปเปอร์แมน

9,500 ฿

หมวดหมู่:
ซื้อชุดตรวจสุขภาพ

ชุดตรวจประกอบไปด้วย

 • ตรวจร่างกายและให้คำแนะนำด้านสุขภาพโดยแพทย์เวชศาสตร์ชะลอวัย
 • ตรวจวัดสัญญาณชีพ: วัดชีพจร, อัตราการหายใจ, อุณหภูมิร่างกาย และความดันโลหิต
 • ตรวจวิเคราะห์ปริมาณมวลกาย
 • ตรวจวิเคราะห์องค์ประกอบของร่างกาย: ไขมัน, กล้ามเนื้อ, กระดูก และน้ำ
 • ตรวจวัดสายตาเบื้องต้น (สั้น ยาว เอียง)
 • ตรวจความสมบูรณ์ของเลือด
 • ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด
 • ตรวจระดับน้ำตาลสะสมในร่างกาย
 • ตรวจปัสสาวะ
 • ตรวจการทำงานของตับ
  • AST
  • ALT
 • ตรวจการทำงานของไต
 • ตรวจไขมันในเลือด
  • Cholesterol
  • Triglyceride
  • HDL
  • LDL
 • ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งต่อมลูกหมาก
 • ตรวจวัดระดับฮอร์โมนเพศชาย
 • ตรวจวัดการไหลของปัสสาวะ
 • ตรวจวัดระดับปริมาณสังกะสีในเลือด
 • ถั่งเช่า อาหารเสริมสุขภาพ 1 กล่อง

การเตรียมตัวก่อนรับบริการ

 1. กรุณางดน้ำและอาหารอย่างน้อย 8 -10 ชั่วโมง ก่อนรับการตรวจสุขภาพ
 2. โทรทำนัดตรวจสุขภาพได้ที่ ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ ชั้น 4 โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต โทร.076 254 425 ต่อ 8402 ระหว่างวันที่ 22 พฤษภาคม ถึง 31 สิงหาคม 2562 เท่านั้น

เงื่อนไขการใช้บริการ

 1. ชุดตรวจสุขภาพนี้ จำหน่ายเนื่องในโอกาสครบรอบ 24 ปี โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต ระหว่างวันที่ 22 พฤษภาคม  ถึง 20 มิถุนายน 2562
 2. ชุดตรวจสุขภาพนี้ สามารถมอบให้ผู้อื่นใช้ได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด
 3. ชุดตรวจสุขภาพนี้ ไม่สามารถเปลี่ยน หรือคืนเงินได้
 4. หากท่านไม่มาใช้บริการตามกำหนด สิทธิการตรวจสุขภาพจะถูกยกเลิกอัตโนมัติและไม่สามารถคืนเงินได้
 5. โปรดแสดงคูปองฉบับจริงแก่เจ้าหน้าที่เมื่อเข้ารับบริการ
 6. โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต ขอสงวนสิทธิ์ในการออกคูปองใหม่กรณีสูญหาย
 7. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร. 076 254 425  อีเมล: info@phukethospital.com

ติดตามข่าวสาร

จากโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต

กรุณากรอกอีเมลคุณเพื่อรับข่าวสารจากโรงพยาบาล