-36% OFF

ชุดตรวจสุขภาพจักรพรรดิ (หญิง)

Original price was: 93,468 ฿.Current price is: 59,950 ฿.

ช่องทางการสั่งซื้อ

เหมาะสำหรับผู้ที่มีอายุมากกว่า 45 ปี ขึ้นไปหรืออยู่ในกลุ่มเสี่ยง โรคระบบประสาทและสมอง โรคหัวใจ โรคทางกระดูกและข้อ และกลุ่มโรคมะเร็ง เป็นต้น

 • ตรวจร่างกายและให้คำแนะนำด้านสุขภาพโดยแพทย์เวชศาสตร์ชะลอวัย Consultation with Anti-Aging Specialist
 • ตรวจวัดสัญญาณชีพ: วัดชีพจร, อัตราการหายใจ, อุณหภูมิร่างกาย และความดันโลหิต Vital Sign Examination
 • ตรวจวิเคราะห์ดัชนีมวลกาย Body Mass Index (BMI)
 • ตรวจวิเคราะห์องค์ประกอบของร่างกาย Body Composition Analysis
 • ตรวจความสมบูรณ์ของเลือด Complete Blood Count (CBC)
 • ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด Fasting Blood Sugar (FBS)
 • ตรวจระดับน้ำตาลเฉลี่ยสะสมในร่างกาย HbA1C
 • ตรวจการทำงานของตับ Liver Function Test
  • AST
  • ALT
  • Alkaline Phosphatase
  • Total & Direct Bilirubin
  • Total Protein (Albumin / Globulin)
 • ตรวจเอนไซม์ตับ Gamma Glutamyl Transferase (GGT)
 • ตรวจการทำงานของไต Kidney Function Test
  • BUN
  • Creatinine (plus eGFR)
 • ตรวจระดับกรดยูริกในเลือด (เก๊าท์) Uric Acid (Gout)
 • ตรวจไขมันในเลือด Lipid Profile
  • Cholesterol
  • Triglyceride
  • HDL (Good Cholesterol)
  • LDL (Bad Cholesterol)
 • ตรวจปัสสาวะ Urine Examination
 • ตรวจอุจจาระ Stool Examination
 • ตรวจเม็ดเลือดแดงในอุจจาระ Occult Blood (Fecal Immunochemical Test)
 • ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบบี HBsAg (Hepatitis B Antigen)
 • ตรวจหาภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบบี Anti-HBs (Hepatitis B Antibody)
 • ตรวจหาการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซี Anti-HCV (Hepatitis C Antibody)
 • ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ Electrocardiogram (EKG)
 • ตรวจสมรรถภาพหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง หรือ การวิ่งสายพาน Echocardiogram (Echo) or Exercise Stress Test (EST)
 • ตรวจเอกซเรย์ปอดและหัวใจ Chest X-Ray
 • ตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้องทั้งหมด Whole Abdomen Ultrasound
 • ตรวจสารบ่งชี้มะเร็ง CEA Cancer Screening
 • ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งตับ Cancer Screening for Liver (AFP)
 • ตรวจตาอย่างละเอียดและให้คำแนะนำโดยจักษุแพทย์ Consultation with Ophthalmologist
  • วัดระดับการมองเห็น Visual Acuity
  • วัดสายตาสั้นยาวเอียง Auto-Refraction
  • วัดความดันลูกตา Eye Pressure Test with Tonometer
  • ตรวจลูกตาส่วนหน้าและท่อน้ำตา Slit-Lamp Examination
  • ตรวจจอประสาทตา Retina Screening with Fundus Camera
  • ตรวจสแกนเลเซอร์ขั้วประสาทตาด้วยเทคโนโลยี OCT Optical Coherence Tomography (OCT)
  • ตรวจประเมินภาวะตาแห้ง LipiView Test
  • สปาดวงตาด้วยการประคบอุ่น Blephasteam
 • ตรวจความหนาแน่นมวลกระดูกทั่วร่างกาย Bone Mineral Density Screening
 • ตรวจวัดขนาดสมองด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า MRI Hippocampus
 • ทดสอบสมรรถภาพทางความคิดและการรับรู้ Neuropsychological Test
 • ตรวจความตีบตันของหลอดเลือดส่วนปลายของแขนขา Cardio Ankle Vascular Index Test (CAVI)
 • ตรวจระดับวิตามินดี Total Vitamin D
 • ตรวจระดับสารชะลอวัย 16 ชนิด Royal Micronutrients
  • Vitamin C
  • Vitamin A
  • Vitamin E
  • Gamma Tocopherol
  • Beta Carotene
  • Alpha Carotene
  • Coenzyme Q10
  • Lycopene
  • Folate (Serum)
  • Vitamin B12
  • Chromium in Blood
  • Copper in Blood
  • Ferritin
  • Magnesium
  • Selenium in Blood
  • Zinc in Blood
 • ตรวจระดับฮอร์โมน Royal Hormones
  • Luteinizing Hormone (LH)
  • Follicle Stimulating Hormone (FSH)
  • Estradiol (E2)
  • Progesterone
  • Thyroid Stimulating Hormone (TSH)
  • Free T3
  • Free T4
  • Dehydroepiandrosterone Sulphate (DHEA-S)
  • IGF1
  • IGFBP3
  • Sex Hormone Binding Globulin
  • Insulin
 • ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยเครื่องดิจิทัล แมมโมแกรม และอัลตร้าซาวด์เต้านม Cancer Screening for Breast (Digital Mammogram and Breast Ultrasound)
 • ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก Cancer Screening for Cervix (ThinPrep)
 1. ชุดตรวจสุขภาพนี้ จำหน่ายเนื่องในโอกาสครบรอบ 29 ปี โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต ระหว่างวันที่ 20 พฤษภาคม – 30 มิถุนายน 2567
 2. ชุดตรวจสุขภาพนี้ ใช้บริการได้ที่ ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ ชั้น 4 โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต ระหว่างวันที่ 20 พฤษภาคม ถึง 31 สิงหาคม 2567 นี้เท่านั้น
 3. ชุดตรวจสุขภาพนี้ สามารถมอบให้ผู้อื่นใช้ได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด
 4. ชุดตรวจสุขภาพนี้ ไม่สามารถเปลี่ยน หรือคืนเงินได้
 5. โปรดแสดงคูปองแก่เจ้าหน้าที่เมื่อเข้ารับบริการ
 6. โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต ขอสงวนสิทธิ์ในการออกคูปองใหม่กรณีสูญหาย

ต้องการทำนัดหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร.1719

สอบถามเพิ่มเติม

ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ (ชั้น 4)
เปิดบริการทุกวัน ตั้งแต่ 07.00 – 16.00 น.

Facebook icon m.me/phukethospital
076 254 425 ต่อ 8447

สวัสดี!

ติดต่อกับเราได้อย่างง่ายดายกว่าที่เคย

ติดตามข่าวสาร

จากโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต

กรุณากรอกอีเมลคุณเพื่อรับข่าวสารจากโรงพยาบาล