ชุดตรวจสุขภาพจักรพรรดิ (หญิง)

59,000 ฿

หมวดหมู่:
ซื้อชุดตรวจสุขภาพ

ชุดตรวจประกอบไปด้วย

 • ตรวจร่างกายและให้คำแนะนำด้านสุขภาพโดยแพทย์เวชศาสตร์ชะลอวัย
 • ตรวจวัดสัญญาณชีพ: วัดชีพจร, อัตราการหายใจ, อุณหภูมิร่างกาย และความดันโลหิต
 • ตรวจวิเคราะห์ปริมาณมวลกาย
 • ตรวจวิเคราะห์องค์ประกอบของร่างกาย
 • ตรวจความสมบูรณ์ของเลือด
 • ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด
 • ตรวจระดับน้ำตาลสะสมในเลือด
 • ตรวจการทำงานของตับ
  • AST
  • ALT
  • Alkaline Phosphatase
  • Total & Direct Bilirubin
  • Total Protein (Albumin / Globulin)
 • ตรวจเอนไซม์ตับ
 • ตรวจการทำงานของไต
  • BUN
  • Creatinine
 • ตรวจระดับกรดยูริคในเลือด (เก๊าท์)
 • ตรวจไขมันในเลือด
  • Cholesterol
  • Triglyceride
  • HDL (Good Cholesterol)
  • LDL (Bad Cholesterol)
 • ตรวจระดับวิตามินดี
 • ตรวจปัสสาวะ
 • ตรวจอุจจาระ
 • ตรวจเม็ดเลือดแดงในอุจจาระ
 • ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบบี
 • ตรวจหาภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบบี
 • ตรวจหาการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซี
 • ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งตับ
 • ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งทางเดินอาหาร
 • ตรวจสมรรถภาพการได้ยินของหู
 • ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ
 • ตรวจสมรรถภาพหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง
 • ตรวจเอกซเรย์ปอดและหัวใจ
 • ตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้องทั้งหมด
 • ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยเครื่องดิจิตอล แมมโมแกรม และอัลตร้าซาวด์เต้านมสำหรับผู้หญิง
 • ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกและเชื้อไวรัส HPV สำหรับผู้หญิง
 • ตรวจความหนาแน่นมวลกระดูกทั่วร่างกาย
 • ตรวจวัดขนาดสมองด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
 • ทดสอบสมรรถภาพทางความคิดและการรับรู้
 • ตรวจคัดกรองภาวะหลอดเลือดแดงแข็ง
 • ตรวจระดับสารชะลอวัย 16 ชนิด
AntioxidantsMicronutrients
Vitamin CFolate (Serum)
Vitamin AVitamin B12
Vitamin EChromium in Blood
Gamma TocopherolCopper in Blood
Beta CaroteneFerritin
Alpha CaroteneMagnesium
Coenzyme Q10Selenium in Blood
LycopeneZinc in Blood

 

 • ตรวจระดับฮอร์โมน
  • Luteinizing Hormone (LH)
  • Folicle Stimulating Hormone (FSH)
  • Estradiol (E2)
  • Progesterone (for Female)
  • Thyroid Stimulating Hormone (TSH)
  • Free T3
  • Free T4
  • Dehydroepiandrosterone Sulphate (DHEA-S)
  • IGF1
  • Testosterone (for Male)
  • IGFBP3
  • Sex Hormone Binding Globulin
  • Insulin
 • ตรวจตาอย่างละเอียดและให้คำแนะนำโดยจักษุแพทย์
  • วัดระดับการมองเห็น
  • วัดสายตาสั้นยาวเอียง
  • วัดความดันลูกตา
  • ตรวจลูกตาส่วนหน้าและท่อน้ำตา
  • ตรวจจอประสาทตา
  • ตรวจวัดลานสายตา
  • สปาดวงตาด้วยการประคบอุ่น

การเตรียมตัวก่อนรับบริการ

 1. กรุณางดน้ำและอาหารอย่างน้อย 8 -10 ชั่วโมง ก่อนรับการตรวจสุขภาพ
 2. โทรทำนัดตรวจสุขภาพได้ที่ ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ ชั้น 4 โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต โทร.076 254 425 ต่อ 8402 ระหว่างวันที่ 22 พฤษภาคม ถึง 31 สิงหาคม 2562 เท่านั้น

เงื่อนไขการใช้บริการ

 1. ชุดตรวจสุขภาพนี้ จำหน่ายเนื่องในโอกาสครบรอบ 24 ปี โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต ระหว่างวันที่ 22 พฤษภาคม  ถึง 20 มิถุนายน 2562
 2. ชุดตรวจสุขภาพนี้ สามารถมอบให้ผู้อื่นใช้ได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด
 3. ชุดตรวจสุขภาพนี้ ไม่สามารถเปลี่ยน หรือคืนเงินได้
 4. หากท่านไม่มาใช้บริการตามกำหนด สิทธิการตรวจสุขภาพจะถูกยกเลิกอัตโนมัติและไม่สามารถคืนเงินได้
 5. โปรดแสดงคูปองฉบับจริงแก่เจ้าหน้าที่เมื่อเข้ารับบริการ
 6. โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต ขอสงวนสิทธิ์ในการออกคูปองใหม่กรณีสูญหาย
 7. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร. 076 254 425  อีเมล: info@phukethospital.com

ติดตามข่าวสาร

จากโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต

กรุณากรอกอีเมลคุณเพื่อรับข่าวสารจากโรงพยาบาล