Sale!

ทันตกรรมรากเทียม ระบบ OSSYEM

60,000 ฿ 50,000 ฿

ทันตกรรมรากเทียมระบบ Osstem (ราคาต่อ 1 ซี่) 50,000 จากปกติ 60,000

หมวดหมู่:
ซื้อชุดตรวจสุขภาพ

รายละเอียด

Dental Implant Korea (Osstem)

การเตรียมตัวก่อนรับบริการ

  • กรุณานัดหมายล่วงหน้าก่อนรับบริการอย่างน้อย 1 วัน
  • โทรทำนัดตรวจสุขภาพได้ที่ ศูนย์ทันตกรรม ชั้น 5 โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต โทร.076 254 425 ต่อ 3730 ระหว่างวันที่ 22 พฤษภาคม ถึง 31 สิงหาคม 2562 เท่านั้น

เงื่อนไขการใช้บริการ

  • ชุดตรวจสุขภาพนี้ จำหน่ายเนื่องในโอกาสครบรอบ 24 ปี โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต ระหว่างวันที่ 22 พฤษภาคม ถึง 20 มิถุนายน 2562
  • ชุดตรวจสุขภาพนี้ สามารถมอบให้ผู้อื่นใช้ได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด
  • ชุดตรวจสุขภาพนี้ ไม่สามารถเปลี่ยน หรือคืนเงินได้
  • หากท่านไม่มาใช้บริการตามกำหนด สิทธิการตรวจสุขภาพจะถูกยกเลิกอัตโนมัติและไม่สามารถคืนเงินได้
  • โปรดแสดงคูปองฉบับจริงแก่เจ้าหน้าที่เมื่อเข้ารับบริการ
  • โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต ขอสงวนสิทธิ์ในการออกคูปองใหม่กรณีสูญหาย
  • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 076 254 425 อีเมล: info@phukethospital.com

ติดตามข่าวสาร

จากโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต

กรุณากรอกอีเมลคุณเพื่อรับข่าวสารจากโรงพยาบาล