ชุดตรวจสุขภาพตาอย่างละเอียด

2,300 ฿

หมวดหมู่:
ซื้อชุดตรวจสุขภาพ

ชุดตรวจประกอบไปด้วย

 • ตรวจตาและให้คำแนะนำโดยจักษุแพทย์
 • ตรวจวัดระดับการมองเห็น
 • ตรวจวัดสายตาสั้น ยาว เอียง
 • ตรวจวัดความดันลูกตา
 • ตรวจลูกตาส่วนหน้า
 • ตรวจสแกนเลเซอร์ขั้วประสาทตาด้วยเทคโนโลยี OCT
 • ตรวจจอประสาทตาด้วยเครื่องถ่ายภาพ

การเตรียมตัวก่อนรับบริการ

 • กรุณานัดหมายล่วงหน้าก่อนรับการตรวจสุขภาพอย่างน้อย 1 วัน
 • โทรทำนัดตรวจสุขภาพได้ที่ ศูนย์จักษุ ชั้น 2 โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต โทร. 076 254 425 ต่อ 2019 ระหว่างวันที่ 22 พฤษภาคม ถึง 31 สิงหาคม 2562 เท่านั้น

เงื่อนไขการใช้บริการ

 • ชุดตรวจสุขภาพนี้ จำหน่ายเนื่องในโอกาสครบรอบ 24 ปี โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต ระหว่างวันที่ 22 พฤษภาคม ถึง 20 มิถุนายน 2562
 • ชุดตรวจสุขภาพนี้ สามารถมอบให้ผู้อื่นใช้ได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด
 • ชุดตรวจสุขภาพนี้ ไม่สามารถเปลี่ยน หรือคืนเงินได้
 • หากท่านไม่มาใช้บริการตามกำหนด สิทธิการตรวจสุขภาพจะถูกยกเลิกอัตโนมัติและไม่สามารถคืนเงินได้
 • โปรดแสดงคูปองฉบับจริงแก่เจ้าหน้าที่เมื่อเข้ารับบริการ
 • โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต ขอสงวนสิทธิ์ในการออกคูปองใหม่กรณีสูญหาย
 • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 076 254 425 อีเมล: info@phukethospital.com

ติดตามข่าวสาร

จากโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต

กรุณากรอกอีเมลคุณเพื่อรับข่าวสารจากโรงพยาบาล