บริการตรวจ Preventive Genetic Testing (Royal Signature)

“คงความอ่อนเยาว์ให้อยู่กับคุณตราบนานเท่านาน”

ในร่างกายของมนุษย์ทุกคนล้วนประกอบไปด้วยเซลล์ต่างๆ มากมากเป็นล้านๆ เซลล์ หน้าที่ของเซลล์นั้นเป็นที่ทราบกันดีว่ามีความสำคัญเป็นอย่างมาก ทั้งในเรื่องของการสร้างพลังงาน และการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมที่ถูกบรรจุอยู่ใน นิวเคลียสภายในเซลล์แต่ละเซลล์ แต่ละเซลล์จะมีแท่งโครโมโซม ซึ่งก็คือสายพันธุกรรม (DNA) ที่ขดพันกันเป็นเกลียวอยู่ โดยสายพันธุกรรมนี้ หากเราคลี่ออกมาจะมีความยาวถึง 2 เมตร ในสายพันธุกรรมนั้น ประกอบขึ้นจากกรดอะมิโน (Bases) ได้แก่ Adenine (A), Cytosine (C), Guanine (G), Thymine (T) ลำดับการเรียงตัวของกรดอะมิโนเหลานี้เรียกว่ายีน จึงอาจกล่าวได้ว่า ยีนมีหน้าที่ในการถ่ายทอดรหัสพันธุกรรม จากบิดามารดามาสู่ตัวเรา เปรียบเสมือนพิมพ์เขียวของร่างกาย ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการกำหนดการแสดงออกถึงลักษณะที่เฉพาะในแต่ละบุคคล โดยในมนุษย์เราพบว่า สายพันธุกรรมของเรา 99.9% มีข้อมูลที่เหมือนกันทุกประการมีเพียง 0.1% เท่านั้น ที่มีความแตกต่างกันในแต่ละบุคคล ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่อธิบายว่า เหตุใดมนุษย์เราจึงแตกต่างกัน ทั้งหน้าตา ร่างกาย การเกิดโรคที่แตกต่างกัน

การตรวจ Preventive Genetic Testing ทำการตรวจได้สะดวก รวดเร็ว
เพียงงดน้ำงดอาหาร ก่อนการตรวจเพียง 1 ชั่วโมง จากนั้นแพทย์จะทำการซักประวัติ ตรวจร่างกาย และใช้ไม้สำลีขูดเบาๆที่กระพุ้งแก้ม เพื่อนำเนื้อเยื่อบุกระพุ้งแก้มไปตรวจ จากนั้นภายใน 4 สัปดาห์ ท่านก็จะได้รับผลตรวจ พร้อมคำแนะนำจากแพทย์ในการวางแผนการใช้ชีวิต ให้มีสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์โดยเหมาะสมและถูกต้องตามพิมพ์เขียวของตัวเราอีกด้วย

ซึ่งในขณะนี้การตรวจ Preventive Genetic Testing ได้แบ่งกลุ่มยีนที่ศึกษาออกเป็นกลุ่มต่างๆ เพื่อเหมาะแก่การประเมินภาวะความเสี่ยงในการเกิดโรคที่แพทย์ผู้เชี่ยวชาญสามารถ ออกแบบการรักษาที่ตรงกับตัวท่านได้มากที่สุด ดังนี้

  • Andrology ตรวจประเมินความเสี่ยงต่อโรคมะเร็งต่อมลูกหมาก ภาวะกระดูกพรุน เส้นเลือดอุดตัน ขบวนการกำจัดของเสียออกจากร่างกาย และการอักเสบเรื้อรัง
  • Gynecology ตรวจประเมินความเสี่ยงต่อโรคกระดูกพรุน ภาวะเส้นเลือดอุดตัน โรคหัวใจ และมะเร็งเต้านม รวมถึงผลดีผลเสียที่จะได้รับจากการได้รับฮอร์โมนเพศหญิงทดแทน
  • Obstetrics ตรวจประเมินผลแทรกซ้อน ที่อาจเกิดระหว่างการตั้งครรภ์ เช่น ภาวะเส้นเลือดอุดตัน (Thrombosis)
  • Pharmacology บ่งบอกถึงความแตกต่างทางพันธุกรรม (Genetic Variation) ที่มีผลต่อการบริหารยาของร่างกาย รวมถึงประสิทธิภาพหรือผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้ยาในแต่ละบุคคล
  • Cardiology ตรวจประเมินความเสี่ยงต่อโรคที่ทำให้เกิดโรคในกลุ่มหัวใจและหลอดเลือด ได้แก่ เส้นเลือดอุดตัน (Atherosclerosis) โรคอ้วน (Obesity) ความผิดปกติของไขมันในเส้นเลือด ความดันโลหิตสูง (Hypertension) โรคหลอดเลือดหัวใจ (Coronary Artery Disease) และสมอง (Stroke)
  • Nutrigenetics การตรวจประเมินความแตกต่างทางพันธุกรรมที่มีผลต่อขบวนการของร่างกาย ต่ออาหารที่ร่างกายได้รับว่า ก่อให้เกิดผลดีผลเสียต่อร่างกายได้อย่างไร โดยอาหารบางอย่างสามารถส่งผลดี หรือผลเสียต่อร่างกายทำให้เกิดโรคอ้วนและโรคต่างๆ การศึกษาทางพันธุกรรมในกลุ่มนี้ จึงนำไปสู่การวางแผนในการเลือกรับประทานอาหารให้เหมาะสมในแต่ละบุคคล เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อร่างกาย (Diet Plan)

Royal Signature

ติดตามข่าวสาร

จากโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต

กรุณากรอกอีเมลคุณเพื่อรับข่าวสารจากโรงพยาบาล