แบบฟอร์มการชำระเงินออนไลน์

เพื่อความสะดวก โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตให้ท่านสามารถชำระค่าบริการผ่านบัตรเครดิตมาสเตอร์การ์ด/วีซ่า


1. ข้อมูลผู้ชำระเงิน

โปรดใส่ชื่อตามบัตรประจำตัวประชาชน / หนังสือเดินทาง


2. รายละเอียดการชำระเงิน

ค่ารักษาพยาบาล / การดำเนินการ / เงินมัดจำ


3. ข้อมูลผู้ป่วย

โปรดใส่ชื่อตามบัตรประจำตัวประชาชน / หนังสือเดินทาง

(โปรดระบุ หากมี)
(โปรดระบุ หากมี)

4. ข้อกำหนดและเงื่อนไข

  • กรุณาตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในการกรอกแบบฟอร์มชำระเงินออนไลน์
  • คุณยืนยันว่าข้อมูลที่กรอกในแบบฟอร์มชำระเงินออนไลน์เป็นความจริงและถูกต้อง
  • โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตขอสงวนสิทธิ์หากมีข้อผิดพลาดในการชำระเงินจากข้อมูลที่ไม่ถูกต้องหรือการโอนเงินที่ผิดกฎหมาย
  • การชำระเงินของท่านจะไม่เสร็จสิ้นจนกว่าธนาคารจะยืนยันการชำระเงิน

สวัสดี!

ติดต่อกับเราได้อย่างง่ายดายกว่าที่เคย

ติดตามข่าวสาร

จากโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต

กรุณากรอกอีเมลคุณเพื่อรับข่าวสารจากโรงพยาบาล