แพ็กเกจ & โปรแกรมตรวจคัดกรองสุขภาพ

โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตให้บริการตรวจคัดกรองและวินิจฉัยโรค รวมถึงการรักษาพยาบาลและผ่าตัด ด้วยมาตรฐานบริการระดับโลก (World-Class Health Care Services) บุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลทุกคนได้ผ่านการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในสาขาวิชาชีพของแต่ละคน จนมีความเชี่ยวชาญในปฏิบัติงานด้านการดูแลรักษาและพยาบาลผู้ป่วยอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยความทุ่มเทและประกอบกับใจจิตโอบอ้อมอารี เพื่อมอบบริการการรักษาที่ดีที่สุดให้กับผู้ป่วยของเรา

นอกจากนี้โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตยังมุ่งเน้นในการส่งเสริมให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรง เราจึงได้ออกแบบแพ็กเกจการรักษาและโปรแกรมตรวจสุขภาพราคาพิเศษ ที่มีความหลากหลายครอบคลุมทุกความต้องการในแต่ละบุคคลและครอบครัว

  • ส่วนลดค่ารักษาพยาบาล ข้าราชการ พระสงฆ์ สามเณร แม่ชี และผูสูงอายุ 60 ปีขึ้นไป
  • แพ็กเกจตรวจคัดกรองหาสารก่อภูมิแพ้ 17 ชนิด
  • แพ็กเกจตรวจคัดกรองหาสารก่อภูมิแพ้ 40 ชนิด
  • แพ็กเกจตรวจคัดกรองมะเร็ง
  • โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี

ติดตามข่าวสาร

จากโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต

กรุณากรอกอีเมลคุณเพื่อรับข่าวสารจากโรงพยาบาล