แพ็กเกจผ่าตัดเหมาจ่าย

ผ่าตัดเหมาจ่าย

สิ้นสุด 30/06/2021
12,000 บาท
ตั้งแต่วันนี้ – 30 มิถุนายน 2564
แพ็กเกจผ่าตัด หู คอ จมูกจำนวนคืน
ที่นอน รพ.
ราคาพิเศษ
(บาท)
• ผ่าตัดต่อมทอนซิล และ/หรืออะดีนอยด์270,000
• ผ่าตัดต่อมไทรอยด์3110,000
• ผ่าตัดโพรงจมูกและไซนัสด้วยวิธีส่องกล้อง2110,000
แพ็กเกจผ่าตัด ทางนรีเวชจำนวนคืน
ที่นอน รพ.
ราคาพิเศษ
(บาท)
• การขูดมดลูกแบบผู้ป่วยนอก37,000
• ผ่าตัดเนื้องอกที่มดลูกด้วยวิธีส่องกล้องในโพรงมดลูก170,000
• ผ่าตัดถุงน้ำที่มดลูกด้วยวิธีส่องกล้อง (แพทย์ผ่าตัด 1 ท่าน)1130,000
• ผ่าตัดมดลูกด้วยห่วงไฟฟ้า149,000
• ผ่าตัดมดลูกและรังไข่395,000
• ผ่าตัดมดลูกด้วยวิธีส่องกล้องทางหน้าท้อง (แพทย์ผ่าตัด 1 ท่าน)2160,000
แพ็กเกจผ่าตัด ศัลยกรรมจำนวนคืน
ที่นอน รพ.
ราคาพิเศษ
(บาท)
• ผ่าตัดไส้ติ่งด้วยวิธีส่องกล้อง2145,000
• ผ่าตัดนิ่วในถุงน้ำดีด้วยวิธีส่องกล้อง2150,000
• ผ่าตัดไส้เลื่อนแบบเปิดหน้าท้อง2110,000
• ผ่าตัดไส้เลื่อนแบบส่องกล้องด้วย Mesh Graft2190,000
• ผ่าตัดกระเพาะอาหารด้วยวิธีส่องกล้อง3350,000
แพ็กเกจผ่าตัด ระบบทางเดินปัสสาวะและระบบสืบพันธุ์จำนวนคืน
ที่นอน รพ.
ราคาพิเศษ
(บาท)
• ขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศชาย22,000 – 28,000
• ผ่าตัดทำหมันชาย21,000 – 28,000
• ผ่าตัดนิ่วในไตด้วยวิธีส่องกล้องผ่านผิวหนัง3180,000
• ผ่าตัดต่อมลูกหมากด้วยวิธีส่องกล้อง2125,000
• ผ่าตัดกระเพาะปัสสาวะด้วยวิธีส่องกล้อง2125,000
• สลายนิ่วด้วยวิธีส่องกล้องผ่านท่อปัสสาวะ2130,000
แพ็กเกจผ่าตัด โรคต้อจำนวนคืน
ที่นอน รพ.
ราคาพิเศษ
(บาท)
• ผ่าตัดต้อเนื้อ35,000
• ผ่าตัดต้อกระจกด้วยเลนส์ Monofocal55,000
• ผ่าตัดต้อกระจกด้วยเลนส์ Multifocal85,000
แพ็กเกจผ่าตัด ลำไส้ใหญ่และทวารหนักจำนวนคืน
ที่นอน รพ.
ราคาพิเศษ
(บาท)
• ผ่าตัดริดสีดวงทวาร170,000
• ผ่าตัดฝีคันฑสูตร185,000
แพ็กเกจผ่าตัด หัวใจจำนวนคืน
ที่นอน รพ.
ราคาพิเศษ
(บาท)
• ผ่าตัดทำทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจ7590,000
• ผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจ 1 ลิ้น7650,000
แพ็กเกจผ่าตัด กระดูกและข้อจำนวนคืน
ที่นอน รพ.
ราคาพิเศษ
(บาท)
• ผ่าตัดพังผืดที่นิ้วมือ12,000
• ผ่าตัดพังผืดที่ข้อมือ14,000
• ผ่าตัดข้อเข่า 1 ข้าง (ไม่รวมข้อเทียม)4180,000
• ผ่าตัดข้อสะโพก 1 ข้าง (ไม่รวมข้อเทียม)5230,000
• ผ่าตัดหมอนรองกระดูกสันหลังผ่านกล้อง2240,000
• ผ่าตัดหมอนรองกระดูกคอทางด้านหน้าพร้อมใส่เครื่องมือยึดข้อกระดูก3350,000
แพ็กเกจผ่าตัด ฉีดยาจำนวนคืน
ที่นอน รพ.
ราคาพิเศษ
(บาท)
• ฉีดยาระงับการอักเสบที่รากประสาทกระดูกสันหลัง 1 จุด25,000

เงื่อนไขในการรับบริการ

  1. ราคาดังกล่าวรวมค่าตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ การตรวจรังสีวิทยาที่จำเป็นพื้นฐานเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการผ่าตัดครั้งนี้เท่านั้น
  2. ราคาดังกล่าวรวมค่าห้องผ่าตัด ค่าห้องพักฟื้น ค่าเวชภัณฑ์ ค่ายาที่ใช้ในการผ่าตัด ค่าทีมแพทย์ผ่าตัด วิสัญญีแพทย์เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการผ่าตัดตามที่ระบุเท่านั้น
  3. ราคาดังกล่าวให้บริการห้องพักมาตรฐาน (Standard) และจำนวนวันนอนตามที่ระบุเท่านั้น ในกรณีปรับเปลี่ยนประเภทของห้องพักหรือจำนวนวันนอน ผู้ป่วยจะต้องชำระค่าใช้จ่ายเพิ่มตามจริง
  4. ราคาดังกล่าวรวมค่ายากลับบ้าน และค่าตรวจชิ้นเนื้อทางพยาธิวิทยา (เฉพาะโรคที่อยู่ในโครงการเหมาจ่าย)
  5. ราคาดังกล่าวสำหรับผู้ป่วยที่ชำระเงินเอง และ/หรือใช้สิทธิ์ประกันไทย

รายการที่โครงการประกันราคา ไม่ครอบคลุม

  1. ค่าใช้จ่ายของผู้ป่วยที่เกิดขึ้นก่อนและหลังการเข้าร่วมโครงการเหมาจ่าย
  2. ค่าใช้จ่ายในกรณีปรึกษาแพทย์เฉพาะทาง (กรณีมีความจำเป็น)
  3. กรณีผู้ป่วยมีภาวะแทรกซ้อนหรือค่าใช้จ่ายอันเกิดจากโรคประจำตัว หรือค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจากการผ่าตัด เช่น เวชภัณฑ์ การตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ การตรวจทางรังสีวิทยา การฉีดสีวินิจฉัยขณะทำการผ่าตัด การจองเลือดรวมถึงการเตรียม/ให้เลือด เป็นต้น ค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะต้องชำระเพิ่มตามจริง
  4. กรณีที่ผู้ป่วยมีความจำเป็นต้องเข้าพักรักษาตัวในหออภิบาลผู้ป่วยกึ่งวิกฤต ผู้ป่วยวิกฤต ซึ่งอยู่นอกเหนือเงื่อนใขโครงการ หรือในกรณีผู้ป่วยขออยู่ต่อด้วยเหตุผลอื่น ค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะต้องชำระเพิ่มตามจริง

หมายเหตุ :

1. โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
2. ราคานี้มีผลตั้งแต่วันนี้ – 30 มิถุนายน 2564
3. การเข้าร่วมโครงการประกันราคาแบบเหมาจ่าย ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแพทย์เท่านั้น

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่: แผนกประเมินค่าใช้จ่าย

076 254 425 ต่อ 8366
[email protected]
m.me/phukethospital

สวัสดี!

ติดต่อกับเราได้อย่างง่ายดายกว่าที่เคย

ติดตามข่าวสาร

จากโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต

กรุณากรอกอีเมลคุณเพื่อรับข่าวสารจากโรงพยาบาล