ใบรับรองแพทย์เพื่อการเดินทาง Fit to Fly

Fast Track COVID-19 Screening

เงื่อนไขการให้บริการ

  • โรงพยาบาลฯ ขอสงวนสิทธิ์การออกใบรับรองแพทย์เพื่อการเดินทาง (Fit to Fly Certificate) ภายหลังทราบผลตรวจหาเชื้อโควิด-19 โดยท่านต้องพบแพทย์อีกครั้ง เพื่อรับใบรับรองแพทย์ด้วยตนเอง
  • กรุณานัดหมายล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน

สอบถามเพิ่มเติม

ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ (ชั้น 4)
เปิดบริการทุกวัน
ตั้งแต่ 07.00 – 16.00 น.

076 254 425 ต่อ 8447

สวัสดี!

ติดต่อกับเราได้อย่างง่ายดายกว่าที่เคย

ติดตามข่าวสาร

จากโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต

กรุณากรอกอีเมลคุณเพื่อรับข่าวสารจากโรงพยาบาล