“ต้อนรับคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น” ศึกษาดูงานระบบการให้บริการด้านการแพทย์เวชศาสาตร์ฟื้นฟู ณ Laguna Wellness Clinic (ลากูน่า ภูเก็ต)

คุณภูมิกิตติ์ รักแต่งาม ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต และคุณทินรัตน์ ปราบประชา ผู้จัดการศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ และผู้รับผิดชอบโครงการ Laguna Wellness by BDMS พร้อมด้วยคุณ Wei Wei Tan Assistant Vice President / Head of Lifestyle Services บริษัทลากูน่า บันยันทรี จำกัด คุณ Giulia Bossi ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัท ลากูน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเท็ล จำกัด (มหาชน)

ร่วมต้อนรับคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในโอกาศศึกษาดูงานระบบการให้บริการด้านการแพทย์เวชศาสาตร์ฟื้นฟู ณ Laguna Wellness Clinic (ลากูน่า ภูเก็ต) ภายใต้โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรม เรื่อง การสื่อสารข้ามวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาบริการเภสัชกรรมสำหรับการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ (Cross-Cultural Commutation in Pharmacy Service Development for Medical Tourism)

นับเป็นโอกาสอันดีในการแสดงศักยภาพ และความพร้อมด้านการแพทย์ที่ผ่านการรับรองคุณภาพระดับสากล ควบคู่ไปกับการเสริมสร้างความรู้ใหม่ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ เพื่อเป็นประโยชน์แก่วงการสาธารณสุขต่อไป เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2566 ที่ผ่านมา

สวัสดี!

ติดต่อกับเราได้อย่างง่ายดายกว่าที่เคย

ติดตามข่าวสาร

จากโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต

กรุณากรอกอีเมลคุณเพื่อรับข่าวสารจากโรงพยาบาล