ข่าวกิจกรรม 21 มีนาคม 2562

การขยี้ตารุนแรงและบ่อยครั้งอาจเสี่ยงต่อ….ภาวะหนังตาตก

โดยแพทย์หญิงฝนทิพย์ ณ ป้อมเพชร จักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการตกแต่งและเสริมสร้าง ศูนย์จักษุ โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต ให้สัมภาษณ์รายการ “Doctor on Air” ทางสถานีวิทยุ 97 Mazz Radio เพื่อให้ความรู้เรื่องสาเหตุและปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลให้เกิดภาวะหนังตาตกซึ่งอาจทำให้การมองเห็นลดลง รวมทั้งอาการและการรักษา พร้อมแนะนำวิธีการดูแลถนอมดวงตา เพื่อป้องกันการเกิดภาวะหนังตาตกที่อาจส่งผลเสียต่อสุขภาพในอนาคต เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา

สวัสดี!

ติดต่อกับเราได้อย่างง่ายดายกว่าที่เคย

ติดตามข่าวสาร

จากโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต

กรุณากรอกอีเมลคุณเพื่อรับข่าวสารจากโรงพยาบาล