ข่าวกิจกรรม 20 มีนาคม 2562

โรคหลอดเลือดหัวใจ…ภัยใกล้ตัว

โดยนายแพทย์ขจรศักดิ์ เทพเสน รองผู้อำนวยการศูนย์หัวใจ และอายุรแพทย์โรคหัวใจและหลอดเลือด โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต ให้สัมภาษณ์รายการ “Doctor on Air” ทางสถานีวิทยุ 97 Mazz Radio เพื่อให้ความรู้เรื่องสาเหตุ ปัจจัยเสี่ยงทางพันธุกรรมและพฤติกรรมที่ก่อให้เกิดโรค รวมทั้งแนวทางการรักษาโรคหลอดเลือดหัวใจ พร้อมส่งเสริมให้ประชาชนเห็นความสำคัญของการตรวจสุขภาพเป็นประจำทุกปี ที่จะช่วยบรรเทาความรุนแรงของโรคที่อาจเกิดขึ้น เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา

สวัสดี!

ติดต่อกับเราได้อย่างง่ายดายกว่าที่เคย

ติดตามข่าวสาร

จากโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต

กรุณากรอกอีเมลคุณเพื่อรับข่าวสารจากโรงพยาบาล