ข่าวกิจกรรม 14 พฤศจิกายน 2561

โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการฟื้นคืนชีพผู้หยุดหายใจขั้นพื้นฐาน (CPR) ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ตามโครงการ #HealthyTogether ตอน Heart to Heart Project ให้แก่น้อง ๆ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ภายใต้แนวคิด กู้ภัยตัวน้อย เพื่อปลูกฝังให้เยาวชนเห็นถึงความสำคัญ และมีความรู้ที่ถูกต้อง ในการช่วยเหลือผู้ประสบเหตุ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561

สวัสดี!

ติดต่อกับเราได้อย่างง่ายดายกว่าที่เคย

ติดตามข่าวสาร

จากโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต

กรุณากรอกอีเมลคุณเพื่อรับข่าวสารจากโรงพยาบาล