โครงการอบรม เรื่อง การฟื้นฟูความสามารถสำหรับผู้ป่วยทางระบบประสาทโดยใช้ข้อมูลจากการวิเคราะห์การเคลื่อนไหว (Neurological rehabilitation based on data from movement analysis)

การฟื้นฟูความสามารถสำหรับผู้ป่วยทางระบบประสาท

ติดตามข่าวสาร

จากโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต

กรุณากรอกอีเมลคุณเพื่อรับข่าวสารจากโรงพยาบาล