ศูนย์จักษุ โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต ร่วมกับ บริษัทจอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน

ศูนย์จักษุ โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต ร่วมกับ บริษัทจอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จำกัด จัดงานประชุมวิชาการ Basic to Beyond 5th Andaman Ophthalmology Network ตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านการผ่าตัดต้อกระจกการเปลี่ยนเลนส์แก้วตาเทียม โดยคณะแพทย์เฉพาะทางที่มากด้วยประสบการณ์ อันจะช่วยให้ผู้ป่วยลดการพึ่งพาแว่นตา และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ให้แก่ผู้นำเครือข่ายจักษุแพทย์ภาคใต้ฝั่งอันดามันจังหวัดภูเก็ต พังงา กระบี่ สุราษฎร์ธานี โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์บุญชัย หวังศุภดิลก จักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านต้อหิน ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และนายแพทย์วรากร เทียมทัด จักษุแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญจักษุวิทยาเด็กและตาเข เป็นวิทยากร ณ ร้านอาหารจำปา (Jampa Restaurant) เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2565 ที่ผ่านมา

สวัสดี!

ติดต่อกับเราได้อย่างง่ายดายกว่าที่เคย

ติดตามข่าวสาร

จากโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต

กรุณากรอกอีเมลคุณเพื่อรับข่าวสารจากโรงพยาบาล