การเตรียมตัวตรวจคุณภาพการนอนหลับ Sleep Test Instruction

การตรวจคุณภาพการนอนหลับ (Sleep Test) เป็นการตรวจเพื่อค้นหาความผิดปกติของร่างกายขณะนอนหลับ โดยเป็นการตรวจในช่วงเวลากลางคืนประมาณ 6 – 8 ชั่วโมง ผู้ป่วยจะได้รับการตรวจวัดคลื่นสมอง ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ ตรวจวัดลมหายใจ ตรวจวัดการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อที่ใช้ในการหายใจ ตรวจคลื่นไฟฟ้ากล้ามเนื้อ ตรวจเสียงกรน ตรวจท่านอน และตรวจวัดความอิ่มตัวของระดับออกซิเจนในเลือด ประมวลผลโดยเจ้าหน้าที่ตรวจการนอนหลับและรายงานผลโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

ผลของการตรวจจะช่วยการวินิจฉัยโรคและประเมินระดับความรุนแรงของโรคได้ เช่น โรคหยุดหายใจขณะหลับชนิดอุดกั้น การกระตุกของกล้ามเนื้อต่าง ๆ และพฤติกรรมที่ผิดปกติระหว่างการนอนหลับ

ศูนย์สมองและระบบประสาท โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต ให้บริการตรวจการนอนหลับให้แก่ผู้ป่วยที่มีปัญหาผิดปกติในระหว่างการนอน พร้อมแนะนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีสำหรับตรวจวินิจฉัยโรค ประกอบด้วยด้วยทีมแพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางการนอนหลับ เพื่อช่วยวางแผนการรักษาได้อย่างแม่นยำ

สวัสดี!

ติดต่อกับเราได้อย่างง่ายดายกว่าที่เคย

ติดตามข่าวสาร

จากโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต

กรุณากรอกอีเมลคุณเพื่อรับข่าวสารจากโรงพยาบาล