ส่งผลงานเข้าร่วมประกวด “รางวัลผลงานเด่นของฝ่ายการพยาบาล”

ขอเชิญชวนผู้สนใจทุกท่าน ส่งผลงานเข้าร่วมประกวด "รางวัลผลงานเด่นของฝ่ายการพยาบาล"

ลักษณะผลงานที่นำเสนอ
1. ด้านการบริหาร ได้แก่ รูปแบบการบริหารทางการพยาบาล การบริหารจัดการอัตรากำลัง แบ่งเป็น
1.1 รางวัลประเภทงานวิจัย หรือ R2R
1.2 รางวัลประเภท CQI
1.3 รางวัลประเภทงานเชิงคุณภาพหรือเรื่องเล่า
2. ด้านปฏิบัติการพยาบาล ได้แก่ ด้านการการพยาบาลผู้ป่วย ด้านการบริการ ด้านระบบงานแต่ละด้าน แบ่งเป็น 3 กลุ่มได้แก่
2.1 รางวัลประเภทงานวิจัย หรือ R2R
2.2 รางวัลประเภท CQI
2.3 รางวัลประเภทงานเชิงคุณภาพหรือเรื่องเล่า(ผลงานที่นำเสนอควรเป็นผลงานที่สามารถวัดผลลัพธ์ของการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจน และผลงานการพัฒนาที่เน้นมิติทางด้านจิตวิญญาณซึ่งมีลักษณะเรื่องเล่า)
รายละเอียดตามเอกสารแนบ

เจ้าของผลงานที่ได้รับการคัดเลือก จะได้รับประกาศเกียรติคุณ และเงินรางวัล

รางวัลที่ 1 จำนวน 5,000 บาท

รางวัลที่ 2 จำนวน 3,000 บาท

รางวัลที่ 3 จำนวน 2,000 บาท

ส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้

ปิดรับผลงาน 10 กันยายน 2561

ประกาศผล 25 กันยายน 2561

สามารถส่งผลงานได้ โดยใช้แบบฟอร์มที่แนบมาด้วยช่องทางการส่งผลงาน
ส่งผ่านเมล์ [email protected] และ CC mail [email protected]

ดาวน์โหลดเอกสารแบบฟอร์ม

แบบฟอร์ม การนำเสนองานวิจัย 2nd Southern NSO Forum

แบบฟอร์ม การนำเสนอ CQI 2nd Southern NSO Forum

แบบฟอร์ม การนำเสนอผลงานเชิงคุณภาพ

สวัสดี!

ติดต่อกับเราได้อย่างง่ายดายกว่าที่เคย

ติดตามข่าวสาร

จากโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต

กรุณากรอกอีเมลคุณเพื่อรับข่าวสารจากโรงพยาบาล