ปวดหลัง (Back Pain) ตรวจแต่เนิ่น ปล่อยทิ้งไว้อาจเรื้อรัง

ปวดหลัง (Back pain) ควรตรวจแต่เนิ่น ๆ หากปล่อยทิ้งไว้อาจปวดเรื้อรัง

ปวดหลัง

การประเมินเพื่อหาสาเหตุจากอาการปวดหลัง โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านกระดูกสันหลังและเวชศาสตร์ฟื้นฟู

สวัสดี!

ติดต่อกับเราได้อย่างง่ายดายกว่าที่เคย

ติดตามข่าวสาร

จากโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต

กรุณากรอกอีเมลคุณเพื่อรับข่าวสารจากโรงพยาบาล