การเยี่ยมบ้านแผนก HPCC Center

ศูนย์การส่งเสริมสุขภาพและการดูแลต่อเนื่อง (HPCC Center) ร่วมกับ ดร.จตุพร วงศ์สาธิตกุล นักกายภาพบำบัดเชี่ยวชาญพิเศษ โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต ออกตรวจเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงเพื่อติดตามอาการ และให้คำแนะนำเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่อยู่อาศัยของผู้ป่วย ซึ่งเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ส่งผลต่อการดูแลรักษาตัวของผู้ป่วย

ซึ่งในเคสผู้ป่วยที่มีมีโรคประจำตัว DM(เบาหวาน), BPH(ต่อมลูกหมากโต), Thrombocytopenia(ภาวะเกล็ดเลือดต่ำ) ทางทีม HPCC หรือศูนย์การส่งเสริมสุขภาพและการดูแลต่อเนื่อง ร่วมประเมินสภาพอาการผู้ป่วย ภาวะแทรกซ้อนต่างๆ ของโรค รวมถึงสิ่งแวดที่อยู่อาศัยให้กับผู้ป่วย ซึ่งอาศัยอยู่กับบุตรสาวและมีผู้ดูแลอีก1คน จากการเยี่ียมบ้านครั้งนี้ พบว่าหลังออกจากโรงพยาบาล และกลับไปพักที่บ้าน ผู้ป่วยมีอาการดีขึ้นมากหน้าตาสดชื่นทานข้าวได้ ไม่อ่อนเพลีย ไม่มีอาการหน้ามืดใจสั่น สามารถเดินทั่วบ้านได้โดยใช้อุปกรณ์ Walker

การปรับเปลี่ยนสี่ิงแวดล้อมต่างๆ ภายในบ้าน และรอบๆ บ้านเพื่อปรับให้ปลอดภัย และเหมาะสมกับสภาพผู้ป่วย เช่น ที่นั่ง เตียงนอน สิ่งของเครื่องใช้ ประตู หน้าต่าง และห้องน้ำ การปรับเปลี่ยนทั้งภายในบ้าน นอกบ้าน รวมถึงคำแนะนำเรื่องการประยุกต์สี่งของที่มีอยู่แล้วให้เกิดประโยชน์นอกเหนือจากที่จำเป็นจริงๆ ตามคำแนะนำของทีมงาน แก่ผู้ป่วย ญาติ และผู้ใกล้ชิดผู้ป่วย

เมื่อผู้ป่วยกลับไปใช้ชีวิตประจำวันที่บ้านและได้รับความสะดวก สบายและมีความปลอดภัย ช่วยป้องกันภาวะเสี่ยงต่างๆ ของผู้สูงอายุ และโรคที่ผู้ป่วยเป็นอยู่ได้มากขึ้น

เพราะ “คุณ” คือคนสำคัญ และโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต ยินดีดูแลสุขภาพคุณและครอบครัวแบบองค์รวมและต่อเนื่องอย่างมีคุณภาพ

สวัสดี!

ติดต่อกับเราได้อย่างง่ายดายกว่าที่เคย

ติดตามข่าวสาร

จากโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต

กรุณากรอกอีเมลคุณเพื่อรับข่าวสารจากโรงพยาบาล