กายภาพบำบัดกับภาวะโพรงกระดูกสันหลังตีบแคบ

สาเหตุของโรคโพรงกระดูกสันหลังตีบแคบ Spinal stenosis เกิดจากความเสื่อมของอวัยวะในกระดูกสันหลัง ทั้งหมอนรองกระดูก เส้นเอ็น และข้อต่อ เมื่ออวัยวะเหล่านี้เกิดความเสื่อมขึ้น ทำให้โพรงประสาทที่มีเส้น ประสาทอยู่ด้านในถูกเบียดหรือกดทับ และเกิดการปวด ชา บริเวณที่เส้น ประสาทไปเลี้ยง เมื่อมีการกดทับรุนแรงเข้าก็ทำให้การสั่งงานไปที่กล้ามเนื้อ บกพร่องหรือสูญเสียไป ทำให้เกิดการอ่อนแรงของกล้ามเนื้อได้

อาการของโรค

แนวทางการรักษาทางกายภาพบำบัด

โดยการออกกำลังกายยืดเหยียด กล้ามเนื้อหลังเพื่อบรรเทา ภาวะโพรงกระดูกสันหลังตีบแคบ

เป้าหมายของการรักษา

• เพื่อบรรอาการปวด เพิ่มความยืดหยุ่นกล้ามเนื้อหลัง เสริมสร้างความ แข็งแรงมั่นคงแก่กล้ามเนื้อ และแนวกระดูกสันหลัง ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตแก่ผู้ป่วยกลุ่มนี้ให้สามารถกลับไปใช้ชีวิต และทำกิจกรรม ต่าง ๆ ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยผู้ป่วยสามารถปฏิบัติได้เองดังนี้

• แต่ละท่ายืดค้างไว้ 10 วินาที ทำท่าละ 10 ครั้ง/รอบ 2-3 รอบ/วัน. ควรทำด้วยจังหวะช้า ๆ ขณะทำไม่ควรฝืนหรือโยกลำตัว เนื่องจาก อาจเกิดการปวดหรือบาดเจ็บเพิ่มเติมได้ 3

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพและกายภาพบำบัดโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต โทร. 1719 ต่อ 1070-1071

สวัสดี!

ติดต่อกับเราได้อย่างง่ายดายกว่าที่เคย

ติดตามข่าวสาร

จากโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต

กรุณากรอกอีเมลคุณเพื่อรับข่าวสารจากโรงพยาบาล