การเตรียมความพร้อมก่อนมีบุตร เพื่อชีวิตครอบครัวที่สมบูรณ์แบบ

การเตรียมความพร้อมก่อนมีบุตร เพื่อชีวิตครอบครัวที่สมบูรณ์แบบ

หลังจากที่คู่สามีภรรยามีความพร้อมในทุก ๆ ด้านไม่ว่าจะเป็น อาชีพการงาน การเงิน และที่อยู่อาศัยแล้ว อีกสิ่งหนึ่งที่จะทำให้ความเป็นครอบครัวสมบูรณ์ คือ การมีทายาทไว้สืบสกุล โดยควรเตรียมความพร้อมก่อนการมีบุตร ดังนี้

  • สุภาพสตรี ควรไปพบสูตินรีแพทย์เพื่อตรวจร่างกายดูสุขภาพทั่วไป โรคประจำตัว การตรวจภายใน เช็คมะเร็ง ปากมดลูก ตรวจดูปีกมดลูก หากพบสิ่งปกติก็จะได้รีบรักษาให้หายก่อนการตั้งครรภ์ ถ้าตรวจพบหลังจากตั้งครรภ์ไปแล้วจะทำให้รักษาได้ยากเพราะต้องคำนึงถึงผลกระทบต่อลูกน้อยในครรภ์ด้วย
  • การตรวจหาภูมิต้านทานโรคหัดเยอรมัน หากไม่มีภูมิคุ้มกัน แพทย์ก็จะแนะนำให้ฉีดวัคซีนซึ่งต้องใช้เวลาอย่างน้อย 1 เดือนจึงจะอนุญาตให้ตั้งครรภ์ได้
  • การตรวจหาโรคที่สามารถถ่ายทอดไปสู่ลูกได้ เช่น ธาลัสซีเมีย โรคเอดส์ หรือโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ได้แก่ ซิฟิลิส และไวรัสตับอักเสบบี เป็นต้น
  • ควรงดดื่มสุรา งดสูบบุหรี่ และใช้สารเสพติดทุกชนิดก่อนที่จะตั้งครรภ์ เนื่องจากสารเหล่านี้จะมีผลเสียต่อทารกในครรภ์

นอกจากนี้สตรีก่อนตั้งครรภ์ควรได้รับกรดโฟลิค  เป็นเวลา 3 เดือนก่อนการตั้งครรภ์ เพื่อช่วยป้องกันความผิดปกติทางระบบประสาทของทารก

สวัสดี!

ติดต่อกับเราได้อย่างง่ายดายกว่าที่เคย

ติดตามข่าวสาร

จากโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต

กรุณากรอกอีเมลคุณเพื่อรับข่าวสารจากโรงพยาบาล