โรคน้ำเกินในโพรงสมอง (Normal pressure hydrocephalus)

สมองของเราจะมีโพรงอยู่ภายใน โพรงสมองจะมีน้ำเลี้ยงสมองและไขสันหลัง ทำหน้าที่ป้องกันดูดซับแรงกระทบกระแทกจากภายนอก ในสภาวะที่การดูดซึมของน้ำผิดปกติ จะมีน้ำคั่งและดันให้โพรงสมองมีขนาดใหญ่ขึ้น ส่งผลให้เกิดภาวะน้ำเกินในโพรงสมอง

อาการของโรคน้ำเกินในโพรงสมอง

  • เดินผิดปกติเป็นอาการเริ่มแรก เช่น เดินช้า ก้าวขาไม่ออก เดินขากาง ทรงตัวผิดปกติ ล้มบ่อย 
  • คิดช้า เฉื่อยชา ความจำเสื่อม หลงลืม พูดน้อยลง ตอบสนองช้า 
  • กลั้นปัสสาวะลำบาก

ปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดโรค

  • ผู้สูงอายุ อายุมากกว่า 60 ปี
  • ภาวะติดเชื้อในสมอง
  • เลือดออกในเยื่อหุ้มสมอง
  • หรืออาจเกิดขึ้นเองโดยไม่ทราบสาเหตุก็ได้

การวินิจฉัย

  • การตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ ( CT ) และการตรวจด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ( MRI ) เพื่อดูว่าโพรงน้ำในสมองมีขนาดใหญ่กว่าปกติหรือไม่ ร่วมกับประเมินหาสาเหตุอื่นๆที่อาจทำให้เกิดน้ำคั่งในโพรงสมอง
  • การเจาะระบายน้ำจากช่องไขสันหลัง เพื่อวัดแรงดันของน้ำไขสันหลังและประเมินว่าผู้ป่วยเดินได้ดีขึ้นชั่วคราวหลังการเจาะระบายน้ำจากช่องไขสันหลังหรือไม่  เพื่อประเมินการตอบสนองของการรักษาโดยการใส่ท่อระบายน้ำ

การรักษา

การผ่าตัดฝังท่อระบายน้ำ โดยส่วนใหญ่มักจะผ่าตัดฝังท่อระบายน้ำจากโพรงสมองเข้าสู่ช่องท้อง จะทำให้อาการต่างๆดีขึ้น ได้แก่ การเดินผิดปกติ ภาวะหลงลืม และกลั้นปัสสาวะไม่ได้ ในการผ่าตัดอาจเกิดภาวะแทรกซ้อนได้บ้าง เช่น เลือดออกในสมองและเกิดการติดเชื้อ แต่พบได้น้อย

หากสังเกตผู้สูงอายุในบ้านมีอาการ เดินไม่คล่อง ความจำไม่ดี อย่าคิดว่าเป็นเรื่องธรรมดาของคนแก่ และปล่อยทิ้งไว้โดยไม่ทำอะไร ควรพามาพบแพทย์จะได้ตรวจหาสาเหตุโดยแน่ชัดและแก้ไขได้ทันท่วงที

สวัสดี!

ติดต่อกับเราได้อย่างง่ายดายกว่าที่เคย

ติดตามข่าวสาร

จากโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต

กรุณากรอกอีเมลคุณเพื่อรับข่าวสารจากโรงพยาบาล