การรักษาภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศ ด้วยเทคนิคใหม่ EDSWT : Intensive Shock Wave Technique

ภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศ ที่รู้จักกันในชื่อ “Erectile dysfunction” (ED) นับเป็นปัญหาที่พบมากในผู้ชายอายุตั้งแต่ 40 ปี ขึ้นไป โดยปัญหาจะมีความรุนแรงตามอายุที่มากขึ้น และปัจจุบันเราพบปัญหานี้ในเพศชายเพิ่มขึ้นอย่างมาก และในอายุที่น้อยลง ภาวะการหย่อนสมรรถทางเพศนี้ ยังเป็นสัญญานบ่งชี้ถึงปัญหาสุขภาพ เป็นสัญญาณเตือนถึงความผิดปกติที่อาจจะเริ่มเกิดจากปัญหาเกี่ยวกับระบบหลอดเลือด เช่น โรคเส้นเลือดหัวใจ และเส้นเลือดสมองอุตตันอีกด้วย เนื่องจากเลือดไปเลี้ยงอวัยวะเพศไม่เพียงพอ

Shock Wave for Erectile Dysfunction (ED)

เป็นเทคโนโลยีล่าสุดในการรักษาภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศ อันเนื่องจากเลือดไปเลี้ยงอวัยวะเพศไม่เพียงพอขณะมีเพศสัมพันธ์ ด้วย Shock Wave Therapy คือ การใช้คลื่นเสียงที่มีความเข้มต่ำแบบแรงกระแทกจากภายนอก (Low-Intensity Extracorporeal Shock Wave Therapy : LI-ESWT) ไปกระตุ้นบนอวัยวะเพศของผู้ป่วย เป็นผลทำให้เกิดการสร้างหลอดเลือดใหม่เพิ่มขึ้นในอวัยวะเพศจากหลอดเลือดเดิม เมื่อหลอดเลือดในอวัยวะเพศทำงานได้ดีขึ้น การตื่นตัวและการขยายของอวัยวะเพศจึงมีประสิทธิภาพมากขึ้น นับเป็นทางเลือกใหม่สำหรับผู้ป่วยที่มีภาวะผิดปกติการแข็งตัวของอวัยวะเพศ ซึ่งมีความปลอดภัยสูง ปลอดภัยจากผลข้างเคียงจากการรักษาด้วยการใช้ยา

ผลการรักษาด้วยวิธีนี้สามารถได้ผลดีกับผู้ที่มีปัญหาภาวะเสื่อมสมรรถภาพทางเพศในระดับน้อย ถึงปานกลาง และรุนแรง หลังการรักษาด้วย Shockwave Therapy ผู้รักษาสามารถ ลดยา และหยุดยาได้ โอกาสของความสำเร็จ อยู่ที่ 70-85 % 

ระยะเวลาในการรักษาครั้งละประมาณ 30 นาที ผู้เข้ารับการรักษาจะรู้สึกเหมือนมีแรงกระแทกเบา ๆ บริเวณอวัยวะเพศขณะรักษา แต่จะไม่รู้สึกเจ็บ ผลการรักษาหลังจากเข้ารับการรักษาเห็นผลการเปลี่ยนแปลง 7 วันหลังทำ พบว่ามีความสามารถในการแข็งตัวของอวัยวะเพศดีขึ้นเมื่อเทียบอาการก่อนรักษา และสมรรถภาพทางเพศจะค่อย ๆ ฟื้นฟูขึ้นเรื่อย ๆ เมื่อเข้ารับการรักษาครบตามกำหนด

ข้อดีของการรักษาสมรรถภาพทางเพศชายด้วยคลื่น Shock Wave

  • ฟื้นคืนสมรรถภาพ
  • ไม่ต้องผ่าตัด
  • ไม่ต้องพักฟื้น
  • ไม่เจ็บ และไม่มีผลข้างเคียง

สวัสดี!

ติดต่อกับเราได้อย่างง่ายดายกว่าที่เคย

ติดตามข่าวสาร

จากโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต

กรุณากรอกอีเมลคุณเพื่อรับข่าวสารจากโรงพยาบาล