หัวใจโต (Enlarged heart หรือ Cardiomegaly)

หัวใจโต

หัวใจโต (Enlarged heart หรือ Cardiomegaly) เป็นภาวะที่หัวใจมีขนาดโตกว่าปกติ สาเหตุส่วนใหญ่จะมาจากการป่วยเป็นโรคความดันโลหิตสูง โรคหลอดเลือดหัวใจ โรคกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ โรคลิ้นหัวใจตีบและรั่ว ฯลฯ นั่นหมายความว่าการมีภาวะหัวใจโตนั้นไม่ได้เกิดจากการป่วยเป็นโรคโดยตรง แต่เกิดจากมีปัจจัยต่าง ๆ มาส่งเสริมให้หัวใจมีขนาดใหญ่ขึ้นหรือหนามากขึ้นกว่าปกตินั่นเอง

อาการของภาวะหัวใจโตเป็นอย่างไร?

ผู้ที่มีภาวะหัวใจโตอาจมีอาการผิดปกติหรือไม่มีอาการก็ได้ แต่โดยส่วนมากแล้วจะไม่มีอาการหากหัวใจยังทำงานปกติอยู่ หากปล่อยทิ้งไว้นานโดยไม่ทำการรักษา จะส่งผลให้หัวใจทำงานบกพร่องและอาจทำให้เกิดอาการดังต่อไปนี้

 • หายใจลำบากและเหนื่อยง่ายกว่าปกติ โดยเฉพาะเมื่อต้องออกแรง
 • อ่อนเพลียง่าย เวียนศีรษะคล้ายเป็นลมง่าย
 • ใจสั่น หัวใจเต้นผิดปกติ อาจ เบา เร็ว ช้า หรือ ไม่สม่ำเสมอ
 • ไอผิดปกติโดยไม่รู้สาเหตุ โดยเฉพาะเวลานอน
 • บวมบริเวณเท้าตอนสายๆ รวมถึง แขน ขา ใบหน้า
 • รู้สึกเจ็บหน้าอก
 • นอนราบไม่ได้ นอนราบแล้วรู้สึกแน่นหน้าอก หายใจลำบาก

ใครมีปัจจัยเสี่ยงที่จะเกิดภาวะหัวใจโต?

 • ผู้ที่ดื่มสุราเป็นเวลานาน
 • ผู้ที่มีความดันโลหิตสูงอย่างต่อเนื่อง
 • ผู้ที่มีโลหิตจางหรือซีดเป็นเวลานาน
 • ผู้ที่มีความผิดปกติเกี่ยวกับโปรตีน
 • ผู้ที่รับประทานธาตุเหล็กมาก
 • ผู้ป่วยโรคหัวใจพิการแต่กำเนิด
 • ผู้ป่วยโรคลิ้นหัวใจตีบหรือลิ้นหัวใจรั่ว หรือมีการอักเสบติดเชื้อที่ลิ้นหัวใจ
 • ผู้ป่วยโรคหัวใจเต้นผิดปกติก็จะทำให้หัวใจโต
 • ผู้ป่วยโรคความดันในปอดสูงก็จะทำให้หัวใจโต
 • ผู้ป่วยโรคของต่อมไทรอยด์
 • ผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจเสื่อม
 • ผู้ป่วยโรคตับแข็ง
 • ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง
 • ผลข้างเคียงจากยาบางชนิด เช่น ยาไทรอยด์ฮอร์โมน ยาเคมีบำบัดรักษาโรคมะเร็งบางชนิด

ป้องกันภาวะหัวใจโตได้อย่างไร?

แม้ภาวะหัวใจโตจะเกิดจากปัจจัยอื่น ๆ มาส่งเสริมก็ตาม แต่ท่านก็สามารถลดและป้องกันไม่ให้เกิดภาวะหัวใจโตโดยการปฏิบัติดังนี้

 • งดสูบบุหรี่และหลีกเลี่ยงการได้รับควันบุหรี่
 • จำกัดหรืองดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด
 • รับประทานอาหารที่มีประโยชน์
 • ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ
 • ควบคุมอาหารเพื่อป้องการเกิดโรคอ้วน
 • ผู้ที่ป่วยเป็นโรคต่าง ๆ อันเป็นสาเหตุให้เกิดภาวะหัวใจโต เช่น โรคความดันโลหิตสูง โรคหลอดเลือดหัวใจ โรคเบาหวาน โรคไขมันในเลือดสูง ฯลฯ ให้รับประทานยาและปฏิบัติตามแพทย์สั่งอย่างเคร่งครัด
 • ผู้ที่ครอบครัวมีประวัติการเป็นโรคหัวใจ หรือผู้ที่มีอายุเกิน 35 ปี ควรตรวจสุขภาพประจำปีอยู่สม่ำเสมอ

การรักษาภาวะหัวใจโต

แนวทางการรักษาภาวะหัวใจโต คือ รักษาที่สาเหตุอันก่อให้เกิดภาวะหัวใจโต หรือรักษาตามอาการของผู้ป่วยแต่ละราย ซึ่งมีความแตกต่างกันไป เช่น

 • สาเหตุเกิดจากโรคหลอดเลือดหัวใจ โรคความดันโลหิตสูง โรคไขมันในเลือดสูง และโรคอ้วน รักษาโดยการใช้ยาต่าง ๆ และปรับพฤติกรรมการใช้ชีวิตของผู้ป่วย
 • สาเหตุเกิดจากโรคลิ้นหัวใจ รักษาด้วยการผ่าตัด
 • สาเหตุเกิดจากภาวะหัวใจเสียจังหวะ รักษาด้วยการใส่เครื่องคุมจังหวะการเต้นของหัวใจ (Pacemaker)
 • มีอาการบวม รักษาด้วยการใช้ยาขับน้ำ
 • มีอาการหายใจเร็วหรือหอบ รักษาด้วยวิธีให้ออกซิเจน
 • มีอาการไอ รักษาด้วยการให้ยาบรรเทาอาการไอ

เมื่อเป็นภาวะหัวใจโตแล้วควรปฏิบัติอย่างไร?

ความรุนแรงของภาวะหัวใจโตขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น ระยะเวลาที่ป่วยสั้นหรือนาน เริ่มรักษาเร็วหรือช้า รวมถึงปัจจัยเสี่ยงอื่น ๆ เช่น บุหรี่ สุรา สารเสพติด และพฤติกรรมการใช้ชีวิตที่มีผลสุขภาพ แต่ส่วนใหญ่แล้วจะเน้นที่สาเหตุของการเกิดภาวะหัวใจ ดังนั้นเมื่อพบว่าป่วยเป็นภาวะหัวใจโตแล้ว ท่านควรปฏิบัติตัวตามแพทย์แนะนำ เพื่อควบคุมไม่ให้หัวใจโตขึ้น เช่น

 • รับประทานยาตามแพทย์สั่งอย่างเคร่งครัด
 • ปรับพฤติกรรมการใช้ชีวิตตามที่แพทย์แนะนำ
 • งดสูบบุหรี่ และไม่อยู่ในบริเวณที่มีควันบุหรี่
 • งดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด
 • รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อหัวใจ
 • รับประทานอาหารจืดเป็นหลัก
 • ออกกำลังกายและพักผ่อนให้เพียงพอ อย่างน้อย 8 ชั่วโมง
 • ลดน้ำหนัก และควบคุมให้น้ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
 • รักษาและควบคุมโรคที่เป็นสาเหตุของการเกิดภาวะหัวใจโต

ติดตามข่าวสาร

จากโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต

กรุณากรอกอีเมลคุณเพื่อรับข่าวสารจากโรงพยาบาล