หัวใจโต (Cardiomegaly)

หัวใจโต

หัวใจโต (Cardiomegaly) ไม่ใช่โรค แต่เป็นภาวะที่หัวใจมีขนาดใหญ่หรือหนากว่าปกติ สาเหตุส่วนใหญ่มาจาก ความดันโลหิตสูงหรือโรคหลอดเลือดหัวใจ และสาเหตุจากโรคอื่น ๆ โรคกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ โรคลิ้นหัวใจตีบและรั่ว ซึ่งหากปล่อยทิ้งไว้นานจะทำให้การทำงานของหัวใจบกพร่องได้

อาการของภาวะหัวใจโต

ภาวะหัวใจโตในระยะเริ่มต้นมักไม่มีอาการอื่น ๆ ร่วมด้วย แต่หากปล่อยทิ้งไว้นาน ๆ หัวใจสูบฉีดเลือดได้ไม่ดีพอก็อาจทำให้มีอาการเหล่านี้เกิดขึ้นได้

 • หายใจลำบาก เหนื่อยง่าย
 • รู้สึกอ่อนเพลียง่าย
 • เฉพาะเวลานอน
 • บวมตาม เท้า ขา, เปลือกตา
 • ใจสั่น วิงเวียนศรีษะ
 • หัวใจเต้นไม่สม่ำเสมอ
 • ไอเหนื่อยแน่นหน้าอกขณะนอนราบ

ใครที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะหัวใจโต

 • สูบบุหรี่ หรือ ได้รับควันบุหรี่
 • กลุ่มผู้สูงอายุ
 • การติดสุราและสารเสพติดที่ให้โทษชนิดอื่น ๆ
 • โรคอ้วน
 • กลุ่ม โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคไขมันในเลือดสูง
 • กลุ่ม โรคหัวใจพิการแต่กำเนิด โรคลิ้นหัวใจ โรคโลหิตจางเป็นเวลานาน
 • คนในครอบครัวมีประวัติเป็นโรคหัวใจ โดยเฉพาะโรคหลอดเลือดหัวใจ

การป้องกันภาวะหัวใจโต

 1. งดสูบบุหรี่และหลีกเลี่ยงการได้รับควันบุหรี่
 2. รับประทานอาหารที่มีประโยชน์และออกกำลังกายสม่ำเสมอ
 3. จำกัดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด
 4. ควบคุมอาหารเพื่อป้องการเกิด โรคอ้วน
 5. รักษาโรคที่เป็นสาเหตุ เช่น โรคความดันโลหิตสูง โรคหลอดเลือดหัวใจ โรคเบาหวาน โรคไขมันในเลือดสูง
 6. ผู้ที่ครอบครัวมีประวัติการเป็นโรคหัวใจ หรือผู้ที่มีอายุเกิน 35 ปี ให้ตรวจสุขภาพประจำปีอยู่สม่ำเสมอ

 

การรักษาภาวะหัวใจโต

การรักษาจะรักษาตามสาเหตุและอาการ เช่น

 • สาเหตุจาก โรคอ้วน โรคความดันโลหิตสูง โรคหลอดเลือดหัวใจ โรคเบาหวาน โรคไขมันในเลือดสูง

รักษา การใช้ยาตามโรคนั้น ๆ และ ปรับพฤติกรรมการใช้ชีวิต

 • สาเหตุจาก โรคลิ้นหัวใจ

รักษา การผ่าตัด

 • สาเหตุจาก ภาวะหัวใจเสียจังหวะ

รักษา ใช้เครื่องคุมจังหวะการเต้นของหัวใจ

 • อาการจาก การบวม

รักษา ใช้ยาขับน้ำเมื่อมีอาการบวม

 • อาการจาก การหายใจเร็วหรือหอบ

รักษา ให้ออกซิเจน

 • อาการจาก การไอ

รักษา ให้ยา พักผ่อน  

อาจจะมีอาการอื่น ๆ ซึ่งต้องรักษาตามอาการของโรคเพื่อช่วยให้ภาวะหัวใจโตไม่ให้โตขึ้นกว่าเดิม

การดูแลเมื่อเป็นภาวะหัวใจโต

 1. ทานยาตามแพทย์สั่ง
 2. ปรับพฤติกรรมการใช้ชีวิต หลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ เช่นงดสูบบุหรี่ ลดแอลกอฮอล์ รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อหัวใจ
 3. ออกกำลังกายและพักผ่อนให้เพียงพอ ตามแพทย์สั่ง
 4. รักษาและควบคุมโรคที่เป็นสาเหตุของการเกิดภาวะหัวใจโต

สวัสดี!

ติดต่อกับเราได้อย่างง่ายดายกว่าที่เคย

ติดตามข่าวสาร

จากโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต

กรุณากรอกอีเมลคุณเพื่อรับข่าวสารจากโรงพยาบาล