โรคมะเร็งกระเพาะปัสสาวะ

โรคมะเร็งกระเพาะปัสสาวะ

โรคมะเร็งกระเพาะปัสสาวะ คือโรคที่เกิดจากการเจริญเติบโตของเซลล์เยื้อบุผนังภายในกระเพาะปัสสาวะที่ผิดปกติ โดยโรคมะเร็งกระเพาะปัสสาวะจะมีอยู่หลายชนิด

 • ชนิด Transitional Cell Carcinoma หรือ Urothelial Carcinoma เกิดในเยื่อบุผนังภายในกระเพาะ เป็นชนิดมะเร็งที่พบมากที่สุดของมะเร็งกระเพาะปัสสาวะ
 • ชนิด Squamous Cell Carcinoma เกิดจากการติดเชื้อ อักเสบแบบเรื้อรังจากการฉายแสง หรือได้รับยาเคมีบำบัดบางชริดและเป็นนิ่วในกระเพาะปัสสาวะเวลานานโดยไม่ได้รับการรักษา
 • ชนิด Adenocarcinoma ชนิดแบบต่อมที่เจริญมากจากเนื้อเยื่อต่อมซึ่งเป็นเยื่อบุผิว
 • ชนิด Small cell carcinoma เกิดจากเซลล์ Neuroendocrine cells
 • ชนิด Sarcomas เกิดในเซลล์กล้ามเนื้อกระเพาะปัสสาวะ

 ใครที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งกระเพาะปัสสาวะ

 1. อายุ 40 ปีขึ้นไป หรืออาจพบได้ในผู้ที่มีอายุน้อยกว่า และมักจะพบในเพศชายมากกว่าในเพศหญิง
 2. ผู้ที่สูบบุหรี่หรือได้รับควันบุหรี่ โดยผู้ที่สูบบุหรี่มีโอกาสเป็นมะเร็งกระเพาะปัสสาวะประมาณ 8 เท่าของผู้ที่ไม่สูบบุหรี่
 3. ได้รับสารเคมีที่อันตรายบางชนิด
 4. การรับประทานอาหารที่มีไนเตรตสูง เช่น เนื้อสัตว์ หรือผักบางชนิด
 5. ผู้ที่ติดเชื้อในกระเพาะปัสสาวะแบบเรื้อรัง เช่น นิ่วในกระเพาะปัสสาวะ หรือติดเชื้อปรสิตบางอย่าง
 6. การใช้ยาบางชนิดจากการทำเคมีบำบัด
 7. การถ่ายทอดทางพันธุกรรม

การรักษาโรคมะเร็งกระเพาะปัสสาวะ

อาการของโรคมะเร็งกระเพาะปัสสาวะ

 • ปัสสาวะปนเลือด อาการมักจะเป็น ๆ หาย ๆ แต่จะไม่มีอาการเจ็บปวดร่วมด้วย
 • มีการขับถ่ายปัสสาวะที่ผิดปกติ เช่น ปัสสาวะบ่อย กลั้นปัสสาวะไม่อยู่ หรือปัสสาวะไม่ออก และปวดขณะเบ่งปัสสาวะ
 • เมื่อมะเร็งลุกลามไปยังอวัยวะส่วนอื่น ๆ จะทำให้เกิดอาการปวดหลัง ปวดกระดูก เท้าบวม มีความอ่อนเพลีย ทานอาหารได้น้อย

 การป้องกันโรคมะเร็งกระเพาะปัสสาวะ

 • ดูแลสุขภาพโดยการรับประทานผักและผลไม้
 • ควรดื่มน้ำในปริมาณที่เหมาะสมต่อร่างกายทุกวัน
 • หมั่นออกกำลังกายอยู่เสมอ
 • งดสูบบุหรี่หรือหลีกเลี่ยงการได้รับควันจากสารเคมี
 • หากครอบครัวมีประวัติเกี่ยวกับโรคมะเร็งปัสสาวะ ควรไปตรวจสุขภาพหรือพบแพทย์อย่างน้อยปีละครั้ง

การรักษามะเร็งกระเพาะปัสสาวะ

การรักษาขึ้นอยู่กับระยะและความรุนแรงของโรค รวมถึงสุขภาพของผู้ป่วยร่วมด้วย

 • ระยะที่ 1 การรักษามะเร็งกลุ่มที่ยังไม่มีการลุกลาม รักษาโดยการผ่าตัดโดยใช้กล้องส่องผ่านท่อปัสสาวะเพื่อไปตัดเนื้องอกภายในกระเพาะปัสสาวะ
 • ระยะที่ 2 การรักษามะเร็งที่กลุ่มที่มีการลุกลาม รักษาโดยผ่าตัดกระเพาะปัสสาวะ (Radical Cystectomy)
 • ระยะที่ 3 การรักษา โดยการผ่าตัดกระเพาะปัสสาวะ (Radical Cystectomy) ร่วมกับการรักษาโดยการให้ยาเคมีบำบัดหลังจากการผ่าตัด
 • ระยะที่ 4 การักษาโดยการประคับประคองอาการผู้ป่วยให้เจ็บปวดน้อยที่สุดจาการรักษา และใช้เคมีบำบัดผ่านทางเส้นเลือด

วิธีดูแลตัวเองเมื่อเป็นโรคมะเร็งกระเพาะปัสสาวะ

 1. ควรรับประทาน ผักหรือผลไม้สด และ อาหารที่มีโปรตีนสูง เช่น ใข่ เนื้อปลา หลีกเลี่ยงอาหารที่ย่อยยากและรสจัด
 2. งดสูบบุหรี่
 3. งดดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
 4. หมั่นออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ
 5. ติดตามผลการรักษา 3-6 เดือนในช่วงของปีแรก และตรวจสุขภาพโดยการส่องกล้องตรวจกระเพาะปัสสาวะในทุกปี

สวัสดี!

ติดต่อกับเราได้อย่างง่ายดายกว่าที่เคย

ติดตามข่าวสาร

จากโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต

กรุณากรอกอีเมลคุณเพื่อรับข่าวสารจากโรงพยาบาล