ตรวจหาภาวะพังผืดในเนื้อตับและวัดปริมาณไขมันสะสมในตับ (FibroScan)

ตรวจหาภาวะพังผืดในเนื้อตับและวัดปริมาณไขมันสะสมในตับ (FibroScan)

English Version

ติดตามข่าวสาร

จากโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต

กรุณากรอกอีเมลคุณเพื่อรับข่าวสารจากโรงพยาบาล