พญ.ยุรัชชา ฤทธิชัย

ความเชี่ยวชาญ

จิตเวชศาสตร์

ความชำนาญเฉพาะทาง

จิตเวชศาสตร์ทั่วไป

ภาษาพูด

ไทย / อังกฤษ

คุณวุฒิ

  • 2547: แพทยศาสตรบัณฑิต, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, ประเทศไทย
  • 2550: จิตเวชศาสตร์, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, ประเทศไทย

วุฒิบัตร

  • สาขาจิตเวชศาสตร์, ประเทศไทย, 2550

การศึกษาอื่นๆ และประสบการณ์การทำงาน

ประวัติการทำงาน

  • 2550-2553: อาจารย์แพทย์ ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, ประเทศไทย
  • 2553-2560: จิตแพทย์ กลุ่มงานจิตเวช โรงพยาบาลหาดใหญ่, ประเทศไทย

ตารางออกตรวจ

ทำนัดติดต่อแผนกสวัสดี!

ติดต่อกับเราได้อย่างง่ายดายกว่าที่เคย

ติดตามข่าวสาร

จากโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต

กรุณากรอกอีเมลคุณเพื่อรับข่าวสารจากโรงพยาบาล