นพ.วิชยุตม์ ผลประสิทธิโต

ความเชี่ยวชาญ

อายุรศาสตร์

ความชำนาญเฉพาะทาง

เวชปฏิบัติทั่วไป

ภาษาพูด

ไทย / อังกฤษ

คุณวุฒิ

  • 2555: แพทยศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ประเทศไทย
  • 2561: เวชศาสตร์ทั่วไป, โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา, ประเทศไทย

วุฒิบัตร

  • สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป, ประเทศไทย, 2561


สวัสดี!

ติดต่อกับเราได้อย่างง่ายดายกว่าที่เคย

ติดตามข่าวสาร

จากโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต

กรุณากรอกอีเมลคุณเพื่อรับข่าวสารจากโรงพยาบาล