ทพญ.วารศิริ ปิฏกานนท์

ความเชี่ยวชาญ

ทันตกรรม

ความชำนาญเฉพาะทาง

ทันตกรรมจัดฟัน

ภาษาพูด

ไทย / อังกฤษ

คุณวุฒิ

  • 2535: ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (ท.บ.) (เกียรตินิยมอันดับ 2), คณะทันตแพทยศาสตร์, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, ประเทศไทย
  • 2538: Certificate for Advanced Graduate Study in Pediatric Dentistry (CAGS), Boston University, Henry M.Goldman School of Dentistry, Boston, Massachusetts, สหรัฐอเมริกา
  • 2539: National Board Dental Examination, สหรัฐอเมริกา
  • 2540: Certificate in Orthodontics; Clinical Excellent Award Master of Science in Dentistry, University of the Pacific, Arthur A. Dugoni School of Dentistry, San Francisco, California, USA; Pioneer University to do the research about Invisalign, สหรัฐอเมริกา

วุฒิบัตร

  • สาขาทันตกรรมสำหรับเด็ก, สหรัฐอเมริกา, 2538
  • สาขาทันตกรรมจัดฟัน, สหรัฐอเมริกา, 2540

ตารางออกตรวจ

ทำนัดติดต่อแผนกสวัสดี!

ติดต่อกับเราได้อย่างง่ายดายกว่าที่เคย

ติดตามข่าวสาร

จากโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต

กรุณากรอกอีเมลคุณเพื่อรับข่าวสารจากโรงพยาบาล