พญ.วราณีย์ ณ ตะกั่วทุ่ง

ความเชี่ยวชาญ

โสต ศอ นาสิกวิทยา

ความชำนาญเฉพาะทาง

-

ภาษาพูด

ไทย / อังกฤษ

คุณวุฒิ

  • 2548: แพทยศาสตรบัณฑิต, คณะแพทยศาสตร์, มหาวิทยาลัยรังสิต, ประเทศไทย
  • 2554: โสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา, คณะแพทยศาสตร์, โรงพยาบาลราชวิถี, ประเทศไทย

วุฒิบัตร

  • สาขาโสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา, ประเทศไทย, 2554

ความชำนาญพิเศษ

  • โสต ศอ นาสิกวิทยา, ประเทศไทย

การศึกษาอื่นๆ และประสบการณ์การทำงาน

ประสบการณ์การทำงาน

  • 2548-2549: อายุรแพทย์ โรงพยาบาลฉะเชิงเทรา, ประเทศไทย
  • 2549-2550: แพทย์ทั่วไป, โรงพยาบาลพนมสารคาม, ประเทศไทย
  • 2550-2551: แพทย์ทั่วไป, โรงพยาบาลป่าตอง, ประเทศไทย
  • 2555- ปัจจุบัน: แพทย์หูคอจมูก, โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต, ประเทศไทย

ตารางออกตรวจ

วันอังคาร-เสาร์ เวลา 08.30-16.00น.สวัสดี!

ติดต่อกับเราได้อย่างง่ายดายกว่าที่เคย

ติดตามข่าวสาร

จากโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต

กรุณากรอกอีเมลคุณเพื่อรับข่าวสารจากโรงพยาบาล