พญ.วศินี เกิดวงศ์บัณฑิต

ความเชี่ยวชาญ

อายุรศาสตร์

ความชำนาญเฉพาะทาง

แพทย์ปฏิบัติการตจวิทยา

ภาษาพูด

ไทย / อังกฤษ

คุณวุฒิ

  • 2552: แพทยศาสตรบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ประเทศไทย
  • 2554: แพทย์ประจำบ้าน สาขาตจวิทยา, โรงพยาบาลรามาธิบดี, ประเทศไทย
  • 2555: Master of Science in clinical Dermatology, King’s college, London, UK
  • 2557: Fellowship in Laser and Cosmetic , University of Maiami Hospital Mtsinai, USA

วุฒิบัตร

  • สาขาตจวิทยา, ประเทศไทย, 2554

ความชำนาญพิเศษ

พญ.วศินี เกิดวงศ์บัณฑิต มีความเชี่ยวชาญและชำนาญในการรักษาผู้ป่วยโรคผิวหนัง

ตารางออกตรวจ

ทำนัดติดต่อแผนกสวัสดี!

ติดต่อกับเราได้อย่างง่ายดายกว่าที่เคย

ติดตามข่าวสาร

จากโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต

กรุณากรอกอีเมลคุณเพื่อรับข่าวสารจากโรงพยาบาล