นพ.วัชระ พิภพมงคล

ความเชี่ยวชาญ

ศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์

ความชำนาญเฉพาะทาง

-

ภาษาพูด

ไทย / อังกฤษติดตามข่าวสาร

จากโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต

กรุณากรอกอีเมลคุณเพื่อรับข่าวสารจากโรงพยาบาล