นพ.วัชระ พิภพมงคล

ความเชี่ยวชาญ

ศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์

ความชำนาญเฉพาะทาง

ภาษาพูด

Thai / Englishติดตามข่าวสาร

จากโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต

กรุณากรอกอีเมลคุณเพื่อรับข่าวสารจากโรงพยาบาล