พญ.อังสนา อัครพงษ์

ความเชี่ยวชาญ

อายุรศาสตร์

ความชำนาญเฉพาะทาง

อายุรศาสตร์โรคข้อและรูมาติสซั่ม

ภาษาพูด

ไทย / อังกฤษ

คุณวุฒิ

  • แพทยศาสตรบัณฑิต, คณะแพทยศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ประเทศไทย
  • แพทย์เฉพาะทางสาขาอายุรศาสตร์, Detroit Receiving Hospital, สหรัฐอเมริกา
  • แพทย์ผู้เชี่ยวชาญอนุสาขาอายุรศาสตร์โรคข้อและรูมาติสซั่ม, Detroit Receiving Hospital, สหรัฐอเมริกา

วุฒิบัตร

  • สาขาอายุรศาสตร์, สหรัฐอเมริกา
  • สาขาอายุรศาสตร์โรคข้อและรูมาติสซั่ม, สหรัฐอเมริกา

ความชำนาญพิเศษ

  • ตรวจป้องกันและรักษาดูแลผู้ป่วยที่มีความผิดปกติทางรูมาติซึม เช่น โรคข้อทั่วไป

การศึกษาอื่นๆ และประสบการณ์การทำงาน

  • อายุรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคข้อและรูมาติสซั่ม, โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต, ภูเก็ต, ประเทศไทย


สวัสดี!

ติดต่อกับเราได้อย่างง่ายดายกว่าที่เคย

ติดตามข่าวสาร

จากโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต

กรุณากรอกอีเมลคุณเพื่อรับข่าวสารจากโรงพยาบาล