นพ. ตระการ ไชยวานิช

ความเชี่ยวชาญ

ศัลยศาสตร์

ความชำนาญเฉพาะทาง

ศัลยศาสตร์หลอดเลือด

ภาษาพูด

ไทย / อังกฤษ

การศึกษา :

  • 2549 แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  • 2556 วุฒิบัตรสาขาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
  • 2558 วุฒิบัตรอนุสาขาศัลยศาสตร์หลอดเลือด คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล

ประสบการณ์ :

  • 2558-ปัจจุบัน : รพ.มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี


สวัสดี!

ติดต่อกับเราได้อย่างง่ายดายกว่าที่เคย

ติดตามข่าวสาร

จากโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต

กรุณากรอกอีเมลคุณเพื่อรับข่าวสารจากโรงพยาบาล