ทพญ.ทิพาพัฒน์ อรรถธรรม

ความเชี่ยวชาญ

ทันตกรรม

ความชำนาญเฉพาะทาง

ทันตกรรมหัตถการ

ภาษาพูด

ไทย / อังกฤษ

คุณวุฒิ

  • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต และประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการแพทย์คลินิก สาขาทันตกรรมหัตถการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • The certificate in Operative Dentistry and Master of Science (Operative Dentistry) University of Iowa, USA

วุฒิบัตร

  • The American Board of Operative Dentistry

ความชำนาญพิเศษ

  • ทันตกรรมเพื่อความสวยงาม อุดฟัน ปิดช่องว่าง ฟอกสีฟัน วีเนียร์

การศึกษาอื่นๆ และประสบการณ์การทำงาน

  • อาจารย์ประจำ ภาควิชาทันตกรรมหัตถการ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • อาจารย์พิเศษ University of Montreal, Canada

ตารางออกตรวจ

ทำนัดติดต่อแผนกสวัสดี!

ติดต่อกับเราได้อย่างง่ายดายกว่าที่เคย

ติดตามข่าวสาร

จากโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต

กรุณากรอกอีเมลคุณเพื่อรับข่าวสารจากโรงพยาบาล