นพ.ธรณิศ จันทรารัตน์

ความเชี่ยวชาญ

อายุรศาสตร์

ความชำนาญเฉพาะทาง

อายุรศาสตร์โรคหัวใจ
อนุสาขาสรีระไฟฟ้าหัวใจ

ภาษาพูด

ไทย / อังกฤษ

คุณวุฒิ

  • แพทยศาสตรบัณฑิต, คณะแพทยศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ประเทศไทย
  • แพทย์เฉพาะทางสาขาอายุรศาสตร์, โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า, ประเทศไทย
  • แพทย์ผู้เชี่ยวชาญอนุสาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ, Southampton University, อังกฤษ

วุฒิบัตร

  • สาขาอายุรศาสตร์, ประเทศไทย
  • สาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ, อังกฤษ

ความชำนาญพิเศษ

  • ผ่าตัดสวนหัวใจใส่ขดลวด, ผ่าตัดบายพาสหลอดเลือดหัวใจ

การศึกษาอื่นๆ และประสบการณ์การทำงาน

  • Certificate in Electrophysiology, Southampton University, อังกฤษ
  • Certificate in Cardiology, Southampton University, อังกฤษ
  • อายุรแพทย์โรคหัวใจ, โรงพยาบาลกรุงเทพ, กรุงเทพฯ, ประเทศไทย
  • อายุรแพทย์โรคหัวใจผู้เชี่ยวชาญโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะ, โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต, ภูเก็ต, ประเทศไทย

ตารางออกตรวจ

ทำนัดติดต่อแผนกสวัสดี!

ติดต่อกับเราได้อย่างง่ายดายกว่าที่เคย

ติดตามข่าวสาร

จากโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต

กรุณากรอกอีเมลคุณเพื่อรับข่าวสารจากโรงพยาบาล