นพ.ธงชัย โกยสมบัติ

ความเชี่ยวชาญ

ศัลยศาสตร์

ความชำนาญเฉพาะทาง

-

ภาษาพูด

ไทย / อังกฤษ

คุณวุฒิ

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา

 • 2530: แพทยศาสตรบัณฑิต, Fatima College of Medicine, ฟิลิปปินส์
 • 2531: เวชศาสตร์เขตร้อนและสุขอนามัย, มหาวิทยาลัยมหิดล, ประเทศไทย

แพทย์ประจำบ้าน

 • 2536: ศัลยศาสตร์ทั่วไป, คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล, ประเทศไทย

วุฒิบัตร

 • สาขาศัลยศาสตร์ทั่วไป, ประเทศไทย, 2536

แขนงที่ได้รับการฝึกฝนเป็นพิเศษ

 • การผ่าตัดถุงน้ำดีแบบส่องกล้อง
 • การผ่าตัดไส้ติ่งดีแบบส่องกล้อง
 • การผ่าตัดไส้เลื่อนแบบส่องกล้อง

ประสบการณ์การทำงาน

 • 2533-2537: ศัลยแพทย์, โรงพยาบาลทักษิณ, ประเทศไทย
 • 2538-ปัจจุบัน: ศัลยแพทย์, โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต, ประเทศไทย

สัมมนา / ประชุม / ฝึกอบรม

 • 2540: Certificate of Advanced Laparoscopic Surgery: Workshop III, The Royal Collage of Thailand (RCST) and Laparoscopic Surgeons of Thailand, Minimally Invasive Surgical Training Center: Vajira Hospital
 • 2544: Certificate of Laparoscopic Cholecystectomy, Laparoscopic and Endoscopic Surgeons of Thailand
 • 2546: Current Management in Clinical Surgery, The Royal College of Surgeons of Thailand And Association of General Surgeons of Thailand
 • 2551: Certificate of Laparoscopic General Surgery Intensive Course, ASIA IRCAD-TAIWAN
 • 2551: Certificate of International Advanced Wound Care Course, UCSD

ตารางออกตรวจ

วันจันทร์-เสาร์ เวลา 08.30-16.00น.สวัสดี!

ติดต่อกับเราได้อย่างง่ายดายกว่าที่เคย

ติดตามข่าวสาร

จากโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต

กรุณากรอกอีเมลคุณเพื่อรับข่าวสารจากโรงพยาบาล