นพ.ธีระนันท์ ลิ่มทอง

ความเชี่ยวชาญ

อายุรศาสตร์

ความชำนาญเฉพาะทาง

อายุรศาสตร์โรคปอด

ภาษาพูด

ไทย / อังกฤษ

คุณวุฒิ

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, 2544-2550
  • ว.ว. อายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2550-2554
  • ว.ว. อายุรศาสตร์ระบบทางเดินหายใจและภาวะวิกฤตระบบทางเดินหายใจ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2554-2556

การศึกษาอื่นๆ และประสบการณ์การทำงาน

  • ร.พ.สงขลานครินทร์ 2551-2556
  • แพทย์เพิ่มพูนทักษะ ร.พ.สงขลานครินทร์ 2550-2551

ตารางออกตรวจ

วันจันทร์-พฤหัสบดี , วันอาทิตย์ เวลา 08.30-16.00น.สวัสดี!

ติดต่อกับเราได้อย่างง่ายดายกว่าที่เคย

ติดตามข่าวสาร

จากโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต

กรุณากรอกอีเมลคุณเพื่อรับข่าวสารจากโรงพยาบาล