พญ.ธาวิณี ชีวไมตรีวงศ์

ความเชี่ยวชาญ

อายุรศาสตร์

ความชำนาญเฉพาะทาง

อายุรศาสตร์ประสาทและสมอง

ภาษาพูด

ไทย / อังกฤษ

คุณวุฒิ

  • 2557: แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2), คณะแพทยศาสตร์, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, ประเทศไทย
  • 2563: สาขาประสาทวิทยา, คณะแพทยศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ประเทศไทย

วุฒิบัตร

  • สาขาประสาทวิทยา, ประเทศไทย, 2563

ความสนใจทางด้านคลินิก

  • โรคหลอดเลือดสมอง
  • โรคเกี่ยวข้องกับความจำ เช่น อัลไซเมอร์

ตารางออกตรวจ

วันจันทร์-อังคาร , ศุกร์-อาทิตย์ เวลา 08.30-16.00น.สวัสดี!

ติดต่อกับเราได้อย่างง่ายดายกว่าที่เคย

ติดตามข่าวสาร

จากโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต

กรุณากรอกอีเมลคุณเพื่อรับข่าวสารจากโรงพยาบาล