พญ.ธนัญชนก นวลนาค

ความเชี่ยวชาญ

เวชศาสตร์ฉุกเฉิน

ความชำนาญเฉพาะทาง

-

ภาษาพูด

ไทย / อังกฤษ

คุณวุฒิ

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา

  • 2555: แพทยศาสตร์บัณฑิต, คณะแพทยศาสตร์, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, ประเทศไทย

แพทย์ประจำบ้าน

  • 2561: เวชศาสตร์ฉุกเฉิน, คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล, มหาวิทยาลัยมหิดล, ประเทศไทย

วุฒิบัตร

  • สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน, ประเทศไทย, 2561

ประสบการณ์การทำงาน

  • 2556: แพทย์เพิ่มพูนทักษะ, โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต, ประเทศไทย
  • 2557: แพทย์พี่เลี้ยง, แผนกอายุรกรรม, โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต, ประเทศไทย
  • 2558: แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป, โรงพยาบาลกรุงเทพสิริโรจน์, ประเทศไทย
  • 2558-ปัจจุบัน: แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน, โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต, ประเทศไทย

ตารางออกตรวจ

ไม่มีตารางนัดสวัสดี!

ติดต่อกับเราได้อย่างง่ายดายกว่าที่เคย

ติดตามข่าวสาร

จากโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต

กรุณากรอกอีเมลคุณเพื่อรับข่าวสารจากโรงพยาบาล