ทพ.ธนิต ภัทรพรเจริญ

ความเชี่ยวชาญ

ทันตกรรม

ความชำนาญเฉพาะทาง

ทันตกรรมประดิษฐ์

ภาษาพูด

ไทย / อังกฤษ

คุณวุฒิ

 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต, คณะทันตแพทยศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ประเทศไทย
 • ทันตแพทย์เฉพาะทาง (ทันตแพทย์ประจำบ้าน), สาขาทันตกรรมประดิษฐ์, คณะทันตแพทยศาสตร์, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, ประเทศไทย
 • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาทันตกรรมประดิษฐ์, คณะทันตแพทยศาสตร์, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, ประเทศไทย

วุฒิบัตร

 • สาขาทันตกรรมประดิษฐ์, ประเทศไทย

ความชำนาญพิเศษ

 • การบูรณะฟัน เช่น การทำวีเนียร์ (veneer) หรือเคลือบฟันเทียม
 • การครอบฟัน
 • การทำสะพาน
 • ทันตกรรมรากฟันเทียม
 • ทำฟันปลอม
 • การฟอกสีฟัน
 • อุดฟันสี

การศึกษาอื่นๆ และประสบการณ์การทำงาน

 • ทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านทันตกรรมประดิษฐ์, โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต, ภูเก็ต, ประเทศไทย, ปัจจุบัน

ตารางออกตรวจ

ทำนัดติดต่อแผนกสวัสดี!

ติดต่อกับเราได้อย่างง่ายดายกว่าที่เคย

ติดตามข่าวสาร

จากโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต

กรุณากรอกอีเมลคุณเพื่อรับข่าวสารจากโรงพยาบาล