นพ.ธนา ปุกหุต

ความเชี่ยวชาญ

ศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์

ความชำนาญเฉพาะทาง

-

ภาษาพูด

ไทย / อังกฤษ


สวัสดี!

ติดต่อกับเราได้อย่างง่ายดายกว่าที่เคย

ติดตามข่าวสาร

จากโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต

กรุณากรอกอีเมลคุณเพื่อรับข่าวสารจากโรงพยาบาล