นพ.ธวัชชัย จิรถาวรกุล

ความเชี่ยวชาญ

อายุรศาสตร์

ความชำนาญเฉพาะทาง

อายุรศาสตร์โรคปอด

ภาษาพูด

ไทย / อังกฤษ

คุณวุฒิ

  • 2538: แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2), คณะแพทยศาสตร์, มหาวิทยาลัยมหิดล, ประเทศไทย
  • 2544: อายุรศาสตร์ทั่วไป, คณะแพทยศาสตร์, โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า, ประเทศไทย
  • 2546: อายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤตโรคระบบการหายใจ (โรคปอด), คณะแพทยศาสตร์, โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า, ประเทศไทย

วุฒิบัตร

  • สาขาอายุรศาสตร์, ประเทศไทย, 2544
  • สาขาอายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤตโรคระบบการหายใจ, ประเทศไทย, 2546

ความชำนาญพิเศษ

นพ.ธวัชชัย จิรถาวรกุล เป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านอายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤตโรคระบบการหายใจ มีความชำนาญในการตรวจวินิจฉัยและรักษาผู้ป่วยโรคระบบการหายใจหรือโรคที่เกี่ยวกับปอด เช่น มะเร็งปอด, ปอดอักเสบ หรือผู้ป่วยที่มีอาการไอเรื้อรัง, หอบหืด, เหนื่อยง่าย เป็นต้น

การศึกษาอื่นๆ และประสบการณ์การทำงาน

  • อายุรแพทย์, โรงพยาบาลกระบี่, กระบี่, ประเทศไทย
  • อายุรแพทย์, โรงพยาบาลเขาพนม, กระบี่, ประเทศไทย
  • อายุรแพทย์โรคปอด, โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต, ภูเก็ต, ประเทศไทย

ตารางออกตรวจ

วันอังคาร-เสาร์ เวลา 08.30-16.00น.สวัสดี!

ติดต่อกับเราได้อย่างง่ายดายกว่าที่เคย

ติดตามข่าวสาร

จากโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต

กรุณากรอกอีเมลคุณเพื่อรับข่าวสารจากโรงพยาบาล