นพ.สุทธิภาศ พงศ์มณี

ความเชี่ยวชาญ

ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ

ความชำนาญเฉพาะทาง

ศัลยศาสตร์กระดูกสันหลัง
การผ่าตัดส่องกล้องกระดูกสันหลัง

ภาษาพูด

ไทย / อังกฤษ

คุณวุฒิ

 • แพทยศาสตรบัณฑิต, คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี, มหาวิทยาลัยมหิดล, ประเทศไทย
 • ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์, คณะแพทยศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ประเทศไทย
 • อนุสาขาการผ่าตัดโรคทางกระดูกสันหลัง, คณะแพทยศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ประเทศไทย
 • Spinal surgery visiting fellowship: Keio University (Tokyo), Japan.
 • Hokkaido spinal surgery network, Japan.
 • The Spine Hospital, New York-Presbyterian/The Allen Hospital, Columbia University, New York, USA.

วุฒิบัตร

 • สาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์, ประเทศไทย,

ความชำนาญพิเศษ

 • โรคกระดูกสันหลังเสื่อม
 • การบาดเจ็บที่กระดูกสันหลัง
 • เนื้องอกในกระดูกสันหลัง, การแพร่กระจายของกระดูกสันหลัง
 • กระดูกสันหลังติดเชื้อ
 • ความผิดปกติของกระดูกสันหลัง, โรคกระดูกสันหลังคด

การศึกษาอื่นๆ และประสบการณ์การทำงาน

ประสบการณ์การทำงาน

 • 2545-2547: แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป, โรงพยาบาลศรีสังวาลย์, ประเทศไทย
 • 2547-2548: แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป, โรงพยาบาลปาย, ประเทศไทย
 • 2552-2554: ศัลยแพทย์กระดูกและข้อ, โรงพยาบาลศรีสังวาลย์, ประเทศไทย
 • 2555-2556: ศัลยแพทย์กระดูกและข้อ, โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต, ประเทศไทย
 • 2556-2563: Travelling fellowship in spinal deformity reconstruction and cervical spine surgery, Keio University (Tokyo) and Hokkaido spinal surgery network, Japan.
 • 2557-present: แพทย์แผนกการฟื้นฟูผู้ใหญ่, หน่วยกระดูกสันหลัง, แผนกออร์โธปิดิกส์, คณะแพทยศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ประเทศไทย

สัมมนาและฝึกอบรม

 • 2004 Physical therapy in conclusion, Mahidol University
 • 2005 Clinical medical science (Orthopedics), Chiang Mai University
 • 2005-2012 Courses of Orthopedics trauma education, AO international foundational
 • 2006 General surgery training and basic science, Royal college of Surgeon, Thailand
 • 2006 Research training, Royal college of Surgeon, Thailand
 • 2006 Advanced Trauma Life Support (ATLS), American college of surgeon and Royal College of Surgeon, Thailand
 • 2007 Team physician development (sports medicine), Asian federation of sports, medicine (AFSM)
 • 2009 World osteoporosis, Manila, Philippines
 • 2009 Orthopedic surgery travelling course, Sapporo, Japan
 • 2010 National emergency medicine, system, Tokyo and Kyoto, Japan management
 • 2011 Public health administrator course, Ministry of Public Health, Thailand
 • 2011 Fellowships in Spinal Surgery, Chiang Mai University, Thailand
 • 2014 Travelling fellowship in Spinal deformity, Keio University(Tokyo) and reconstruction and cervical spine surgery, Hokkaido spinal surgery network, Japan
 • 2017 Fellowship in Spinal deformity reconstruction, The Spine Hospital, New advance cervical spine surgery and minimally York-Presbyterian/The Allen invasive spine surgery , Hospital Columbia University, New York, USA

ความสนใจพิเศษ

 • ความผิดปกติของกระดูกสันหลัง, โรคกระดูกคด
 • การผ่าตัดกระดูกสันหลังแบบส่องกล้อง
 • การบาดเจ็บของกระดูกสันหลังและไขสันหลัง

ตารางออกตรวจ

ทำนัดติดต่อแผนกสวัสดี!

ติดต่อกับเราได้อย่างง่ายดายกว่าที่เคย

ติดตามข่าวสาร

จากโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต

กรุณากรอกอีเมลคุณเพื่อรับข่าวสารจากโรงพยาบาล